Tworzymy aktywne społeczeństwo

5.12.17 Zaproszenie na spotkanie Koła Pedagogicznego WSGE

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
zaprasza na spotkanie 
 
 
   
 z cyklu spotkań z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM
Pani Mgr Maria Gudro-Homicka
Polonista
 Nauczyciel, Wychowawca, Pedagog z Pasją
 
 - Nauczycielka języka polskiego z 42-letnim stażem pracy ,,przy tablicy”, 
 - Inspektor oświaty, starszy wizytator, konsultant metodyczny, egzaminator,
- Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, 
- Rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych, Członek Zespołu Etyki Słowa,
- Członek Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza przy UW,
- Edukator dramy edukacyjnej, wykładowca na studiach podyplomowych , 
- Autorka kilkunastu podręczników metodycznych i programów języka polskiego, 
   Najnowsze z nich:
"Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych", Wydawnictwo Difin, 2017
"Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii", Wydawnictwo Difin, 2015.
- Od sześciu lat członek Komisji Rewizyjnej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy ,,Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka”. Angażuje się społecznie w udzielanie pomocy materialnej i edukacyjnej dla dzieci z rodzin dotkniętych niedostatkiem i społecznie niedostosowanych. 
- Za działalność społeczną i edukacyjną odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaczeniem ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 
TEMAT:  Życzę Ci..... (budowanie stołu wigilijnego)

  
KIEDY: w dniu 05.12.2017 roku (wtorek)
godzina 18
 
               
GDZIE: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 
Józefów, ul. Sienkiewicza 4
sala 19
I piętro

 
 
 Nie przegap okazji, wykorzystaj szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych 
Serdecznie zapraszamy 

 

Lic. Longina Molak - Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki
WSGE im. Alcide De Gasperi
Lic. Dorota Żurawska - Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki
WSGE im. Alcide De Gasperi
Członkowie Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE im. Alcide De Gasperi
dr Dorota Łażewska - opiekun Koła Naukowego Studentów Pedagogiki
WSGE im. Alcide De Gasperi
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube