Tworzymy aktywne społeczeństwo

WYKŁAD OTWARTY - „Prawne i społeczne uwarunkowania kampanii wyborczych”,

W dniu 25 listopada 2017 roku w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz na Wydziale Zamiejscowym WSGE w Mińsku Mazowieckim miał miejsce wykład otwarty dla środowisk studenckich zarówno Józefowa  jak i Mińska Mazowieckiego na temat: „Prawne i społeczne uwarunkowania kampanii wyborczych”,  któregoprelegentem był Poseł Daniel Milewski. 

 

Daniel Milewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentant Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Magister prawa i ekonomii z dyplomami MBA i LLM. W Sejmie pracuje w komisji sprawiedliwości i praw człowieka, komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji spraw zagranicznych, zaś w Radzie Europy w komisji ds. politycznych i demokracji oraz komisji zagadnień prawnych i praw człowieka. Jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych oraz wiceszefem bilateralnej polsko-szwedzkiej grupy parlamentarnej, a także wiceprzewodniczącym  parlamentarnego zespołu ds. Samorządu Terytorialnego. W latach 2010-2015 był radnym powiatu mińskiego, najpierw pełnił funkcję przewodniczącego komisji oświaty, kultury i sportu, a następnie Przewodniczącego Rady Powiatu. Swoje zainteresowania naukowe również koncentruje na tematyce demokracji lokalnej, szczególnie w kontekście uregulowań międzynarodowych. Jest autorem kilku prac naukowych z tego zakresu oraz doktorantem w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Obydwie prelekcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem studentów – czego dowodem były zapełnione do ostatniego miejsca sale wykładowe zarówno w Józefowie jak i  Mińsku Mazowieckim. Na wykładzie obecni byli również Rektor WSGE dr Tadeusz Graca oraz prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Grzegorz Winogrodzki.

Poseł Daniel Milewski poruszył wiele ciekawych zagadnień prawno- politycznych, zarówno z rysem historycznym jak i współczesnych np. ,,Prawne i społeczne uwarunkowania kampanii wyborczych”. 

Na zakończenie do Posła Daniela Milewskiego studenci skierowali wiele pytań, między innymi: ,,Jak udaje się Panu Posłowi godzić obowiązki służbowe z nauką na doktoracie w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego?”. Następnie Rektor WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie podziękował zaproszonemu gościowi za poświęcony czas i bardzo interesujący wykład na temat: „Prawne i społeczne uwarunkowania kampanii wyborczych”. Całość spotkania przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. 

 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube