Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wybory uzupełniające do Rady Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim

Szanowni Państwo,

w związku z wakatem w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich, wydziałowa komisja wyborcza przeprowadzi wybory uzupełniające do Rady Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim w ww. grupie jej członków.

Wybory uzupełniające odbędą się w dniu 23 stycznia 2018 r. w siedzibie WSGE (sala 14, godz. 8.15).

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wyborów do Rady Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube