Tworzymy aktywne społeczeństwo

13 luty 2018 - Konferencja "Spirala zadłużenia (osoby fizycznej) jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa społecznego”

Zapraszamy do udziału w wewnętrznej konferencji naukowej pt. "Spirala zadłużenia (osoby fizycznej) jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa społecznego ", organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie pod patronatem JM Rektora dra Tadeusza Gracy.


Obrady są zaplanowane na 13 lutego 2018 roku w siedzibie Uczelni. 


Interdyscyplinarna konferencja jest skierowana do wszystkich pracowników WSGE zarówno etatowych, jak i związanych z Uczelnią umową cywilnoprawną z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych następującą tematyką paneli:

Po konferencji  artykuły będą wydane w czasopismach WSGE: Journal of Modern Studies lub Intercultural Communication w 2018 roku.

Program VII Konferencji - Spirala zadłużenia (osoby fizycznej) jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa społecznego


Celem Konferencji jest przedstawienie analizy zjawiska spirali zadłużenia jako nowego zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego w Polsce i na świecie. W szczególności konferencja powinna dać szansę pogłębionej diagnozy przyczyn niebezpiecznego zadłużania się przez gospodarstwa domowe w firmach pożyczkowych i skutków dla rodzin w wypełnianiu podstawowych jej funkcji. Jednocześnie podjęta tematyka badań powinna dotyczyć przeniesienia skutków niewypłacalności rodzin na inne sfery życia w tym otoczenie gospodarcze.

PANELE:

PEDAGOGIKA Psychologiczne i socjologiczne aspekty spirali zadłużenia

 • psychologiczne uwarunkowania spirali zadłużenia,
 • spirala finansowa i jej wpływ na egzystencję rodziny,
 • spirala finansowa jako zagrożenie dla stałości małżeństwa
 • spirala finansowa jako uzależnienie,
 • analiza ofert firm pożyczkowych pod kątem pułapek psychologicznych,
 • spirala finansowa i jej związek z innymi uzależnieniami
 • windykacja należności przez firmy pożyczkowe jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego
 • spirala finansowa jako przyczyna samobójstw,
 • dylemat dalszego funkcjonowania osoby w przypadku odmowy przez sąd ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • spirala finansowa jako przyczyna rozwodu,
 • spirala finansowa i jej zagrożenia dla bytu rodziny
 • analiza etyczna mechanizmu spirali finansowej

BEZPIECZEŃSTWO Spirala zadłużenia jako czynnik wpływający na obniżenie poziomu bezpieczeństwa

 • kryminologiczne uwarunkowania spirali zadłużenia,
 • zakres wiedzy społeczeństwa o ryzyku pożyczania w firmach pożyczkowych
 • powiązanie spirali finansowej z działaniami quasi przestępczymi i finansowaniem grup przestępczych
 • analiza danych dotyczących osób skrajnie zadłużonych w Polsce i UE
 • spirala finansowa jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego
 • analiza przyczyn zaciągania pożyczek w firmach pożyczkowych

ADMINISTRACJA Prawne aspekty spirali zadłużenia

 • zjawisko spirali zadłużenia poza obszarem kontroli państwa,
 • problematyka braku rozumienia skutków spirali finansowej przez obywatela
 • przesłanki upadłości konsumenckiej,
 • upadłość konsumencka jako jeden z wariantów przeciwdziałania dalszym skutkom spirali finansowej
 • analiza prawna spirali finansowej 
 • analiza prawna i diagnoza precedensów spirali finansowej,
 • analiza rynku kredytodawców pozabankowych
 • różnice zadłużania się w sektorze bankowym i w firmach pożyczkowych
 • Zagrożenia dla praw konsumenta w świetle praktyki firm pożyczkowych

ZARZADZANIE Dylematy zarządzania spiralą zadłużenia

 • dylemat osób publicznych reklamujących firmy pożyczkowe
 • metody i techniki windykacji należności przez firmy pożyczkowe
 • dylematy zarządzania finansami gospodarstwa domowego
 • Uwarunkowania decyzji o upadłości konsumenckiej
 • Standardy zarządzania w firmach pożyczkowych
 • Luki w edukacji młodzieży dotyczące zagrożeń spiralą zadłużenia
 • Firmy pożyczkowe jako nowe oblicze przedsiębiorczości

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: https://goo.gl/forms/Fnig0aqIdjm2BQWX2

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube