Tworzymy aktywne społeczeństwo

Drodzy Czytelnicy,

zachęcamy Was do przeglądania naszych zbiorów bibliotecznych, poprzez elektroniczny system E-biblioteka, który ułatwi Wam sprawne wyszukiwanie interesujących pozycji.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na potrzebną książkę, możecie Państwo rezerwować tytuł  publikacji (nie wychodząc z domu)  lub wypełnić rewers zawierający informacje według poniższego wzoru:

  • imię i nazwisko autora/redaktora publikacji
  • tytuł publikacji
  • numer inwentarzowy

Login oraz hasło dostępu do e-konta czytelniczego uzyskają Państwo u pracownika Biblioteki.

Informujemy, że aby móc skorzystać z Biblioteki WSGE należy okazać :

  • ważną legitymację studencką (studenci);
  • dokument tożsamości (pracownicy);
  • indeks (słuchacze studiów podyplomowych).

Zapraszamy!


Swoją działalność Biblioteka rozpoczęła w 2003 roku wraz z powołaniem do życia Uczelni WSGE. Nasza specjalistyczna Biblioteka jest jednostkąpełniącą funkcję naukowo – dydaktyczną, posiadającą bogaty i sukcesywnie gromadzony księgozbiór. 

Szczególną uwagę przywiązujemy do uzupełniania księgozbioru, oraz do systematycznego ewidencjonowania książek niezbędnych do procesu dydaktycznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez naszą Uczelnię.

Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności programu e – Biblioteka nasi czytelnicy mają możliwość sprawdzenia zasobów biblioteki.

Od września 2011 roku dysponujemy nowymi pomieszczeniami. Nowa przestrzeń tworzy nowe perspektywy. Możemy pochwalić się nowoczesnymi przesuwnymi regałami,  witryną prezentującą dorobek wydawniczy WSGE, regałem prezentującym czasopisma prenumerowane w Bibliotece, dzięki któremu są one łatwiej dostępne dla studentów. Rozwiązania te dały także możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej Biblioteki. Dzięki temu powierzchnia czytelni zyskała więcej miejsca do pracy naukowej dla studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych.

W czytelni studenci mogą korzystać w ramach pracy własnej z sieci informatycznej, platformy e – learningowej, Wirtualnego Dziekanatu oraz programu e – Biblioteka.

Książki pozyskujemy w formie zakupów, darów oraz wymiany międzybibliotecznej. Możemy się poszczycić licznym gronem darczyńców, od których otrzymaliśmy wartościową literaturę. Są to m.in. instytucje, fundacje, biblioteki, stowarzyszenia, wydawnictwa, autorzy oraz osoby prywatne.

Zakup książek do Biblioteki finansowany jest ze środków własnych ale również współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez 10 lat naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z licznymi uczelniami z całej Polski w ramach wymiany międzybibliotecznej. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca ta była owocna dla każdej ze stron.

Dysponujemy już 22966 woluminami publikacji zwartych. (stan na dzień. 08 czerwca 2015 r.) oraz liczną ilością tytułów czasopism niezbędnych w procesie dydaktycznym oraz w podnoszeniu jakości kształcenia. Dla ułatwienia nauki naszych studentów przygotowaliśmy listę tytułów z dostępem do archiwalnych numerów e – czasopism i zawartych w nich artykułów.

Uzyskaliśmy także dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN), którą uruchomiono z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, pracownikach naukowo – dydaktycznych oraz studentach. WBN to powszechny i bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Program ten realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wirtualna Biblioteka Nauki jest to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Dostęp do WBN jest autoryzowany poprzez adresy IP.  Z baz można korzystać w siedzibie WSGE (w budynku przy ul. Sienkiewicza 4, w Józefowie oraz przez  sieć Wi-Fi).

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania WBN oraz szczegóły dotyczące zakresu licencji krajowych Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge finansowanych przez MNiSW są umieszczone w informatorze dostępnym na stronie głównej WBN http://wbn.edu.pl/

Program realizowany  jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów i wykładowców, wdrażamy nowe rozwiązania ułatwiające korzystanie z zasobów Biblioteki. Na stronie internetowej Biblioteki znaleźć można stale aktualizowaną listę odnośników do stron internetowych czasopism elektronicznych, w znacznej mierze możliwy jest także dostęp do elektronicznych wydań publikacji WSGE (zakładka: Nauka i konferencje => Wydawnictwo WSGE / Journal of Modern Science).

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube