Tworzymy aktywne społeczeństwo

Informacje dla dyplomantów

Procedura składania, archiwizowania
i recenzowania pracy dyplomowej

Procedura składania, archiwizowania i recenzowania pracy dyplomowej określona jest w Regulaminie studiów WSGE w rozdziałach V i VI poświęconych pracy dyplomowej, egzaminowi dyplomowemu oraz ukończeniu studiów.

 

Przygotowaniu pracy służy seminarium dyplomowe, które prowadzone jest pod kierunkiem promotora, którego proponuje studentowi dziekan jego wydziału. Zapisy na seminaria dyplomowe prowadzone są przez dziekanat WSGE.

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów WSGE przed egzaminem dyplomowym należy złożyć w dziekanacie niżej wymienione dokumenty, których formularze dostępne są w dziekanacie WSGE :

1.    Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami

2.    Dwa egzemplarze pracy dyplomowej podpisane przez promotora
(jeden w sztywnej oprawie, a drugi zbindowany),

3.    praca dyplomowa w wersji elektronicznej (na nośniku CD) zgodna z treścią pracy jej kompletna wersja elektroniczną zapisana na nośniku typu CD-R/RW lub DVD, w forie pojedynczego pliku w formacie DOCX / DOC / RTF / PDF. Nośnik powinien być odpowiednio opisany: imię i nazwisko autora pracy, kierunek studiów, specjalność, nazwisko promotora, praca magisterska/ licencjacka, temat pracy w języku polskim i angielskim.

4.    Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu, opracowaniu pracy dyplomowej.

5.    Zgoda studenta na udostępnienie pracy dyplomowej.

6.    Oświadczenie studenta o udzieleniu prawa do wprowadzania i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym

7.    Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej

8.    Cztery zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,

9.    Karta odejścia studenta podpisana przez pracownika kasy i biblioteki WSGE

10.  Dzienniczek praktyk (osoby, które wcześniej go nie złożyły)

 

Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu dyplomowego do końca września proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu złożenia podania o przedłużenie statusu studenta.


Ważne dokumenty oraz informacje

Regulamin Studiów WSGE 
 

Regulamin procesu dyplomowania
 

E-Student

 
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube