Tworzymy aktywne społeczeństwo

  • MONOGRAFIE FNP - finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń (nabór wniosków w trybie ciągłym) ...
Czytaj więcej: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2015

IUVENTUS PLUS

Konkurs dla młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism...

Czytaj więcej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015

OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów....

Read More: Narodowe Centrum Nauki 2015
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube