+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

O uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej – misja i uprawnienia

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie (WSGE)
 jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 r. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim:

  • na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „administracja”, „prawo urzędnicze”;
  • na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: „pedagogika”, "zarządzanie" i „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Studia licencjackie i magisterskie

W dniu 25 lipca 2013 r. WSGE otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym, dzięki czemu stała się jedyną uczelnią w Polsce, która z początkiem roku akademickiego 2013/2014 oferuje kształcenie na tym unikalnym kierunku będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

Programy kształcenia są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz założeniami innowacyjnej gospodarki.

W myśl założeń programu Life Long Learning (Uczenie się przez całe życie) Uczelnia przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Umożliwia również uzupełnianie wykształcenia m. in. w formie szkoleń czy studiów podyplomowych. Wiele z nich prowadzonych jest przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy unijnych, co umożliwia obniżenie kosztów realizacji po stronie uczestników.

Warto zaznaczyć, że w dopuszczalnym zakresie dydaktyka prowadzona jest przy wykorzystaniu najnowszych metod przekazywania wiedzy, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. e-learningu.

Szkoła wyższa pod Warszawą

Uczelnia wyróżnia się także wyjątkową lokalizacją. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder. Jednocześnie WSGE znajduje się tylko ok. 3 kilometrów od granic Warszawy.