+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Rekrutacja

Zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej                                                      im. Alcide De Gasperi  w Józefowie:

Rekrutacja na studia I stopnia składa się z dwóch etapów:

 I. Rejestracji Kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:

Na głównej stronie Uczelni wchodzimy w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT.
Logujemy się z pozycji REKRUT  - podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem.
Ponownie logujemy się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła.
Należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki w kwestionariuszu
Drukujemy kwestionariusz. . Jeśli nie można wydrukować kwestionariusza, proszę dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a sam kwestionariusz zostanie wydrukowania dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.
 II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowany z Wirtualnego Dziekanatu kwestionariusz – podanie o przyjęcie na studia

2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu, przy nowej maturze – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu,

3. 1 fotografia o wymiarze 3,5x4,5 cm.

4. kserokopię dowodu osobistego (czytelną) oraz oryginał do wglądu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na studia II stopnia składa się z dwóch etapów:

 I. Rejestracji Kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:

Na głównej stronie Uczelni wchodzimy w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT.
Logujemy się z pozycji REKRUT -  podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem.
Ponownie logujemy się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła.
Należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki w kwestionariuszu
Drukujemy kwestionariusz. . Jeśli nie można wydrukować kwestionariusza, proszę dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a sam kwestionariusz zostanie wydrukowania dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.
 II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowany z Wirtualnego Dziekanatu kwestionariusz – podanie o przyjęcie na studia

2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu, przy nowej maturze – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu,

3. kserokopię odpisu dyplomu licencjata (2 strony) wraz z kserokopią suplementu oraz oryginał do wglądu,

4. 1 fotografia o wymiarze 3,5x4,5 cm.

5. kserokopię dowodu osobistego (czytelną) oraz oryginał do wglądu.

 

W dniu zapisu należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłatę wpisowego.

W przypadku promocji wpisowego w dniu zapisu należy wpłacić pierwszą ratę czesnego.

Wysokości opłat oraz numer konta Uczelni   znajdują się z zakładce „OPŁATY”

Po dokonaniu opłaty przelewem należy w dniu zgłoszenia się do Dziekanatu z kompletem dokumentów  dostarczyć potwierdzenie transakcji. 

Płatności można dokonać również na miejscu – w kasie Uczelni.