+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Oficjalne dokumenty rekrutacyjne

Treść uchwały rekrutacyjnej:

na rok akademicki 2020/2021

 

Archiwum:

Treść uchwały rekrutacyjnej:

- na rok akademicki 2018/2019

- na rok akademicki 2019/2020

 

INTERNETOWA REKRUTACJA STUDIA II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - pod tym linkiem.

Złożenia dokumentów w Biurze Obsługi Kształcenia Uczelni

Dokumenty:

1. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu, przy nowej maturze – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu – studia I i II stopnia

2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu - tylko studia II stopnia

3. 1 aktualną fotografię, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem, w tym również kopia w wersji elektronicznej

4. dowody wniesionych opłat

 

W dniu zapisu należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłatę wpisowego.

W przypadku promocji wpisowego w dniu zapisu należy wpłacić pierwszą ratę czesnego.

Numer konta Uczelni znajduje się z zakładkach KONTAKT oraz TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT NA STUDIACH WYŻSZYCH.

Po dokonaniu opłaty przelewem należy w dniu zgłoszenia się do Biura Obsługi Kształcenia z kompletem dokumentów  dostarczyć potwierdzenie transakcji. 

Płatności można dokonać również na miejscu – w kasie Uczelni.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Płatności na podstawie:

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat pobieranych za studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie od studentów rozpoczynających oraz wznawiających studia od roku akademickiego 2020/2021

 

Terminy płatności czesnego(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata, jednolite studia magisterskie – 5 lat)

 

I ROK

semestr I zimowy

opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,

czesne za październik – po wpisie na listę studentów, w dniu podpisaniu Umowy Uczelnia-Student

czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

 

semestr II  letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

II ROK

Semestr III  zimowy

czesne za październik – do 20 września 2021 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2022 r.

semestr IV letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2022 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2022 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2022 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2022 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2022 r.

 

III ROK

Semestr V zimowy

czesne za październik – do 20 września 2022 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2022 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2022 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2022 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2023 r.

semestr VI letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2023 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2023 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2023 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2023 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2023 r.

 

IV ROK

Semestr VII zimowy

czesne za październik – do 20 września 2023 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2023 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2023 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2023 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2024 r.

semestr VIII letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2024 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2024 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2024 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2024 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2024 r.

 

V ROK

Semestr IX zimowy

czesne za październik – do 20 września 2024 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2024 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2024 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2024 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2025 r.

semestr X letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2025 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2025 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2025 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2025 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2025 r.

 

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych kierunków studiów, poziomów i form kształcenia[*]

Studia I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(WSGE - Filia w Mińsku Mazowieckim)

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Pedagogika

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

353 (miesięcznie)

1729,70 (za semestr)

3459,40 (za rok)

Prawo urzędnicze

455 (miesięcznie)

2229,50 (za semestr)

4459 (za rok)

388 (miesięcznie)

1901,20 (za semestr)

3802,40 (za rok)

Zarządzanie

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Studia II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

 

Pedagogika

 

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Zarządzanie

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

Jednolite studia magisterskie

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Wysokość czesnego za semestr oraz za rok dotyczy uiszczenia czesnego za ten okres w całości i uwzględnia ulgę w wysokości 2% wynikają z §5 ust. 1 Regulaminu opłat.

 

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Terminy płatności czesnego(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata, jednolite studia magisterskie – 5 lat)

I ROK

semestr I zimowy

opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,

czesne za październik – do 20 września 2019 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2019 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2019 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2019 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2020 r.

semestr II  letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2020 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2020 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2020 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2020 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2020 r.

 

II ROK

Semestr III  zimowy

czesne za październik – do 20 września 2020 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr IV letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

III ROK

Semestr V zimowy

czesne za październik – do 20 września 2021 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr VI letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

IV ROK

Semestr VII zimowy

czesne za październik – do 20 września 2021 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2021 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2021 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2021 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2023 r.

semestr VIII letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2023 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2023 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2023 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2023 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2023 r.

 

V ROK

Semestr IX zimowy

czesne za październik – do 20 września 2023 r.,

czesne za listopad – do 20 października 2023 r.,

czesne za grudzień – do 20 listopada 2023 r.,

czesne za styczeń – do 20 grudnia 2023 r.,

czesne za luty – do 20 stycznia 2024 r.

semestr X letni

czesne za marzec – do 20 lutego 2024 r.,

czesne za kwietnia – do 20 marca 2024 r.,

czesne za maj – do 20 kwietnia 2024 r.,

czesne za czerwiec – do 20 maja 2024 r.,

czesne za lipiec – do 20 czerwca 2024 r.

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych kierunków studiów, poziomów i form kształcenia[*]

Studia I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Pedagogika

458 (miesięcznie)

2244,20 (za semestr)

4488,40 (za rok)

353 (miesięcznie)

1729,70 (za semestr)

3459,40 (za rok)

Prawo urzędnicze

455 (miesięcznie)

2229,50 (za semestr)

4459 (za rok)

388 (miesięcznie)

1901,20 (za semestr)

3802,40 (za rok)

Zarządzanie

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

396 (miesięcznie)

1940,40 (za semestr)

3880,80 (za rok)

Studia II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

 

Pedagogika

 

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

Zarządzanie

611 (miesięcznie)

2993,90 (za semestr)

5987,80 (za rok)

505 (miesięcznie)

2474,50 (za semestr)

4949 (za rok)

Jednolite studia magisterskie

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

508 (miesięcznie)

2489,20 (za semestr)

4978,40 (za rok)

433 (miesięcznie)

2121,70 (za semestr)

4243,40 (za rok)

[*] Wysokość czesnego za semestr oraz za rok dotyczy uiszczenia czesnego za ten okres w całości i uwzględnia ulgę w wysokości 2% wynikają z §5 ust. 1 Regulaminu opłat.

 

PROMOCJA osób rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2019/2020, które dotychczas nie były studentami WSGE*. (Zarządzenie nr 22/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na czesne za pierwszy semestr w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)

* dotyczy osób, które zapiszą się na studia od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 

Studia I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

396 (miesięcznie)

356,40 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1782,00 (za pierwszy semestr)

3722,40 (za pierwszy rok)

1940,40 (za każdy kolejny semestr)

3880,80 (za każdy kolejny rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

Pedagogika

458 (miesięcznie)

412,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2061,00 (za pierwszy semestr)

4305,20 (za pierwszy rok)

2244,20 (za każdy kolejny semestr)

4488,40 (za każdy kolejny rok)

353 (miesięcznie)

317,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1588,50 (za pierwszy semestr)

3318,20 (za pierwszy rok)

1729,70 (za każdy kolejny semestr)

3459,40 (za każdy kolejny rok)

Prawo urzędnicze

455 (miesięcznie)

409,90 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2047,50 (za pierwszy semestr)

4277 (za pierwszy rok)

2229,50 (za każdy kolejny semestr)

4459 (za każdy kolejny rok)

388 (miesięcznie)

349,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1748,00 (za pierwszy semestr)

3649,20 (za rok)

1901,20 (za każdy kolejny semestr)

3802,40 (za każdy kolejny rok)

Zarządzanie

508 (miesięcznie)

457,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2286,00 (za pierwszy semestr)

4775,20 (za pierwszy rok)

2489,20 (za każdy kolejny semestr)

4978,40 (za każdy kolejny rok)

396 (miesięcznie)

356,40 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1782,00 (za pierwszy semestr)

3722,40 (za pierwszy rok)

1940,40 (za każdy kolejny semestr)

3880,80 (za każdy kolejny rok)

Studia II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

611 (miesięcznie)

549,90 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2749,50 (za pierwszy semestr)

5743,40 (za pierwszy rok)

2993,90 (za każdy kolejny semestr)

5987,80 (za każdy kolejny rok)

505 (miesięcznie)

454,50 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2275,50 (za pierwszy semestr)

4750,00 (za pierwszy rok)

2474,50 (za każdy kolejny semestr)

4949 (za każdy kolejny rok)

 

Pedagogika

 

508 (miesięcznie)

457,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2286,00 (za pierwszy semestr)

4775,20 (za pierwszy rok)

2489,20 (za każdy kolejny semestr)

4978,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

Zarządzanie

611 (miesięcznie)

549,90 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2749,50 (za pierwszy semestr)

5743,40 (za pierwszy rok)

2993,90 (za każdy kolejny semestr)

5987,80 (za każdy kolejny rok)

505 (miesięcznie)

454,50 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2275,50 (za pierwszy semestr)

4750,00 (za pierwszy rok)

2474,50 (za każdy kolejny semestr)

4949 (za każdy kolejny rok)

Jednolite studia magisterskie

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

508 (miesięcznie)

457,20 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

2286,00 (za pierwszy semestr)

4775,20 (za pierwszy rok)

2489,20 (za każdy kolejny semestr)

4978,40 (za każdy kolejny rok)

433 (miesięcznie)

389,70 (miesięcznie
w pierwszym semestrze)

1948,50 (za pierwszy semestr)

4070,20 (za pierwszy rok)

2121,70 (za każdy kolejny semestr)

4243,40 (za każdy kolejny rok)

 

Promocja dla osób będących obsolwentami studiów I stopnia na WSGE w Józefowie

W Regulaminie promocji na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów na studia wyższe prowadzone
w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie z dnia 15 maja 2019 r. wprowadza się zmianę §3, który otrzymuje brzmienie:

„§3. W przypadku osób rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2019/2020, które

 • będąc absolwentami studiów I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
  Alcide De Gasperi w Józefowie zapiszą się na studia II stopnia w formie niestacjonarnej na kierunkach „pedagogika”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” lub „zarządzanie” do dnia
  15 sierpnia 2019 r., czesne za miesiąc wynosi odpowiednio - 350 zł na kierunku „pedagogika” i 450 zł na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie”;
 • będąc absolwentami studiów I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej
  Alcide De Gasperi w Józefowie zapiszą się na studia II stopnia w formie niestacjonarnej na kierunkach „pedagogika”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” lub „zarządzanie” od dnia
  16 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., czesne za miesiąc wynosi odpowiednio - 399 zł na kierunku „pedagogika” i 475 zł na kierunkach „bezpieczeństwo wewnętrzne”
  i „zarządzanie”.”

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata)

 

I ROK

semestr I zimowy

 • wpisowe + opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • czesne za październik – do 20 września 2018 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • czesne za listopad – do 20 października 2018 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2018 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2018 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2019 r.

semestr II  letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2019 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2019 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2019 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2019 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2019 r.

 

II ROK

semestr III  zimowy

 • czesne za październik – do 20 września 2019 r.,
 • czesne za listopad – do 20 października 2019 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2019 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2019 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2020 r.

semestr IV letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2020 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2020 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2020 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2020 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2020 r.

 

III ROK

semestr V zimowy

 • czesne za październik – do 20 września 2020 r.,
 • czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr VI letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Kierunek studiów I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

393- (miesięcznie)

1925,70- (za semestr)

3851,40- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Pedagogika

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

350- (miesięcznie)

1750,- (za semestr)

3430,- (za rok)

Prawo urzędnicze

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

388- (miesięcznie)

1901,20- (za semestr)

3802,40- (za rok)

Zarządzanie

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

393- (miesięcznie)

1925,70- (za semestr)

3851,40- (za rok)

Kierunek studiów II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

Pedagogika

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Zarządzanie

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

 

Internetowa rekrutacja na studia podyplomowe:

INTERNETOWY PORTAL KANDYDATA - LINK

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wpisowego,

- opłaty rekrutacyjnej.

 

Numer konta Uczelni znajduje się z zakładkach KONTAKT oraz TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH.

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów dyplomowych

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu promocji na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

ZARASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROMOCJI

W przypadku osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2020/2021, które:

 • zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2020 r. nie pobiera się opłaty wpisowej, o której mowa w §2 ust. 1 Regulaminu opłat;
 • zapiszą się na studia podyplomowe jako co najmniej 3-osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy i poświadczą ten fakt odpowiednimi zaświadczeniami, czesne na studiach podyplomowych ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą:

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi (miesiąc)

Socjoterapia

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł

Zarządzanie placówką oświatową

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie placówką oświatową

50 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

30 zł

Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

30 zł

Zamówienia publiczne

50 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Terapia pedagogiczna

50 zł

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

50 zł

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

50 zł

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

50 zł

Przygotowanie pedagogiczne

50 zł

Wczesne nauczanie języka angielskiego

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

50 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

50 zł

Bibliotekoznawstwo

50 zł

Chemia

50 zł

Historia

50 zł

Logopedia

50 zł

Muzyka i plastyka w szkole

50 zł

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

50 zł

Wiedza o społeczeństwie

50 zł

W przypadku osób rozpoczynających studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w roku akademickiego 2020/2021, które zapiszą się na studia podyplomowe do dnia 30 września 2020, czesne na studiach podyplomowych na wybranych kierunkach ulega obniżeniu zgodnie z poniższa tabelą:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Terapia pedagogiczna

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Przygotowanie pedagogiczne

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Bibliotekoznawstwo

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Chemia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Historia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Logopedia

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Muzyka i plastyka w szkole

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Psychologia kliniczna dla nauczycieli

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

Wiedza o społeczeństwie

3

180 zł - miesięcznie

900 zł – za semestr

2700 zł – za całość

 

Ceny regularne - bez promocji

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

250 zł – miesięcznie

1225 zł – za semestr

2450 zł – za rok

Zarządzanie placówką oświatową

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

Zamówienia publiczne

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za rok

Terapia pedagogiczna

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Przygotowanie pedagogiczne

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

220 zł - miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez słuchaczy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Terminy płatności czesnego

 • wpisowe i opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • I opłata – do 20 września 2019 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • II opłata – do 20 października 2019 r.,
 • III opłata – do 20 listopada 2019 r.,
 • IV opłata – do 20 grudnia 2019 r.,
 • V opłata – do 20 stycznia 2020 r.,
 • VI opłata – do 20 lutego 2020 r.,
 • VII opłata – do 20 marca 2020 r.,
 • VIII opłata – do 20 kwietnia 2020 r.,
 • IX opłata – do 20 maja 2020 r.,
 • X opłata – do 20 czerwca 2020 r.,
 • XI opłata – do 20 czerwca 2020 r. (w przypadku 3-semestralnych studiów podyplomowych).

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów  podyplomowych

 

Do 30 września promocja wpisowego

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego                           ( z bonifikatą  za wpłacenie całości za semestr bądź okresy dłuższe)

Promocja wpisowego i dla 3-osobowej grupy z jednego zakładu pracy

Promocja dla 3-osobowej grupy z jednego zakładu pracy po 30 września ( bez promocji wpisowego) 

Socjoterapia

3

255 zł – miesięcznie

1249,50 zł – za semestr

3748,50 zł – za całość

205 zł – miesięcznie

1025 zł – za semestr

3075 zł – za całość

205 zł – miesięcznie

1025 zł – za semestr

3075 zł – za całość

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

250 zł – miesięcznie

1225 zł – za semestr

2450 zł – za rok

200 zł – miesięcznie

1000 zł – za semestr

2000 zł – za rok

200 zł – miesięcznie

1000 zł – za semestr

2000 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Zarządzanie projektami

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

2156 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Zamówienia publiczne

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za rok

230 zł – miesięcznie

1150 zł – za semestr

2300 zł – za rok

230 zł – miesięcznie

1150 zł – za semestr

2300 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

280 zł – miesięcznie

1372 zł – za semestr

2744 zł – za rok

230 zł – miesięcznie

1150 zł – za semestr

2300 zł – za rok

230 zł – miesięcznie

1150 zł – za semestr

2300 zł – za rok

Terapia pedagogiczna

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Arteterapia w edukacji przedszkolnej                             i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej                    i resocjalizacyjnej

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Przygotowanie pedagogiczne

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Wczesne nauczanie języka angielskiego

3

220 zł – miesięcznie

1078 zł – za semestr

3234 zł – za całość

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

3

270 zł – miesięcznie

1323 zł – za semestr

3969 zł – za rok

220 zł – miesięcznie

1100 zł – za semestr

3300 zł – za całość

220 zł – miesięcznie

1100 zł – za semestr

3300 zł – za całość

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuu

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

190 zł - miesięcznie

950 zł – za semestr

2850 zł – za całość

190 zł - miesięcznie

950 zł – za semestr

2850 zł – za całość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3

240 zł – miesięcznie

1176 zł – za semestr

3528 zł – za całość

190 zł - miesięcznie

950 zł – za semestr

2850 zł – za całość

190 zł - miesięcznie

950 zł – za semestr

2850 zł – za całość

 

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez słuchaczy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

Wpisowe i opłata rekrutacyjna płatne są w dniu zapisu na studia. Opłaty można uiszczać w kasie Uczelni oraz przelewem na numer konta bankowego Uczelni.

 • wpisowe i opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • I opłata – do 20 września 2018 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • II opłata – do 20 października 2018 r.,
 • III opłata – do 20 listopada 2018 r.,
 • IV opłata – do 20 grudnia 2018 r.,
 • V opłata – do 20 stycznia 2019 r.,
 • VI opłata – do 20 lutego 2019 r.,
 • VII opłata – do 20 marca 2019 r.,
 • VIII opłata – do 20 kwietnia 2019 r.,
 • IX opłata – do 20 maja 2019 r.,
 • X opłata – do 20 czerwca 2019 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

 2

375 zł – miesięcznie

1837,50 zł – za semestr

3675 zł – za rok 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

400 zł – miesięcznie

1960 zł – za semestr

3920 zł – za rok

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

300 zł – miesięcznie

1470 – za semestr

2940 zł – za rok

Diagnoza i terapia autyzmu

2

300 zł – miesięcznie

1470 – za semestr

2940 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

200 zł – miesięcznie

980 zł – za semestr

1960 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

230 zł – miesięcznie

1127 – za semestr

2254 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

350 zł – miesięcznie

1715 – za semestr

3430 zł – za rok

 

PROMOCJE

 • do  30 września 2018 r. - WPISOWE 0 zł (aneks 1) 
 • Zarządzanie oświatą - promocja do 30 września - WPISOWE 0 zł + promocja czesnego (aneks 3):

- 170,00 zł /mc

- 850,00zł za semestr

- 1700,00 zł za rok (całość)

 • Co najmniej 3-osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy (poświadczone zaświadczeniem), promocja czesnego na jednej racie (aneks 4):

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi

Socjoterapia

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

50 zł

Diagnoza i terapia autyzmu

50 zł

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

30 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów podyplomowych z ww. promocją  przedstawia się następująco:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

2

325 zł – miesięcznie

1625 zł – za semestr

3250 zł – za rok 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Diagnoza i terapia autyzmu

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 – za semestr

3000 zł – za rok

PROMOCJA CZESNEGO NA ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ NIE  ŁĄCZY  SIĘ Z PROMOCJĄ DLA 3-OSOBOWEJ GRUPY

 

 • Do 30 września - wpisowe 0 zł + promocja czesnego dla 3-osobowej grupy (aneks nr 2):

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

2

325 zł – miesięcznie

1625 zł – za semestr

3250 zł – za ror

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Diagnoza i terapia autyzmu

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 – za semestr

3000 zł – za rok

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez kursantów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Terminy płatności

 • całość opłaty należy wnieść w dniu zapisu na kurs dokształcający lub szkolenie

 

Terminy płatności

 • całość opłaty należy wnieść w dniu zapisu na szkolenie

 

Formularz zgoszenia na kursy dokształcające i szkolenia

(Prosimy wypełnić formularz, wydrukować i dostarczyć do Biura Obsługi Kształcenia WSGE) 

 

Wysokość opłat dla poszczególnych szkoleń

Nazwa szkolenia

Wysokość opłat

Bajkoterapia

280 zł

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju, w oparciu o profil Psychoedukacyjny PEP-R

300 zł

Edukacja filmowa w szkole - wychowanie przez oglądanie

360 zł

Elektroniczne zamówienia publiczne

250 zł

Konstruowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

300 zł

Kreowanie wizerunku - sztuka autoprezentacji

350 zł

Mediacje gospodarcze

360 zł

Metody aktywizujące w szkole

300 zł

Metody projekcyjne

250 zł

Nauczanie matematyki przez zabawę

360 zł

Nowatorskie formy terapii

250 zł

Podstawy terapii behawioralnej

250 zł

Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi

250 zł

Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

200 zł

Trening umiejętności społecznych (TUS)

360 zł

Wprowadzenie do mediacji

300 zł

Współpraca z rodzicami we współczesnej szkole

300 zł

Założenia nowej ustawy zamówienia publiczne

250 zł

Zarzadzanie sobą i innymi w czasie

250 zł

Jak skutecznie przemawiać?

300 zł

Perswazja a manipulacja – jak się przed nią skutecznie ochronić?

300 zł

Rozwój dziecka w normie i  patologii z naciskiem na muzykoterapię

360 zł

Werbalne i niewerbalne środki komunikacji. Jak skutecznie porozumiewać się

300 zł

Malowanie ruchem, dźwiękiem, mową – ilustracje muzyczno-ruchowe do muzyki artystycznej

360 zł

Flet prosty – instrument szkolny. Metody szybkiej i skutecznej gry

300 zł

 

 Wysokość opłat dla poszczególnych kursów dokształcających

Nazwa kursu dokształcającego

Wysokość opłat

Interwencja kryzysowa

900 zł

Mediacja szkolna

370 zł

Terapia ręki (I i II stopień)

360 zł

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.