Tworzymy aktywne społeczeństwo

Studia II stopnia - Magisterskie

Studia magisterskie to propozycja skierowana do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów magisterskich innych kierunków, którzy chcą zdobyć dodatkowe wykształcenie w zakresie specjalistycznej wiedzy oferowanej w WSGE oraz do pracowników przedsiębiorstw i instytucji, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry po 5 miesięcy każdy) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra uprawniającego do kontynuowania studiów  trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci mogą podjąć kształcenie na studiach podyplomowych w wybranym zgodnie z zainteresowaniami i ścieżką kariery zakresie.

Programy studiów II stopnia obejmują: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych i seminaria.

Uczelnia prowadzi studia w systemach:

  • stacjonarnym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zjazdy poszczególnych kierunków odbywają się co 2 tygodnie)

Absolwenci studiów II stopnia w WSGE otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe i uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie wybranej specjalności.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube