Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oferuje naukę na dwu- i trzysemestralnych studiach podyplomowych (w systemie niestacjonarnym oraz e-learning). Szeroka oferta studiów podyplomowych zadowoli wszystkich specjalistów chcących podnosić swoje kwalifikacje. WSGE oferuje naukę na dwu- i trzysemestralnych studiach podyplomowych w zakresie:


Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oferuje naukę na dwu- i trzysemestralnych studiach podyplomowych (w systemie niestacjonarnym oraz e-learning). Szeroka oferta studiów podyplomowych zadowoli wszystkich specjalistów chcących podnosić swoje kwalifikacje. WSGE oferuje naukę na dwu- i trzysemestralnych studiach podyplomowych w zakresie:

(Studia podyplomowe zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia minimum 20 osób / grupę)


Wymagane dokumenty

1.       Podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe

2.       Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów

3.       Jedna fotografia 

4.       Kopia dowodu osobistego  lub innego dokumentu tożsamości  poświadczona za zgodność z oryginałem

5.       Dowody wpłat:

- wpisowego*

- opłaty rekrutacyjnej


 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube