Bezpieczeństwo wewnętrzne

RODZAJ STUDIÓW

PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

3 LATA (6 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne kształci specjalistów przygotowanych do pracy koncepcyjnej i zarządczej w zakresie obszaru, jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia adresujemy do osób pragnących rozwijać karierę zawodową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Program nauczania obejmuje także zagadnienia związane z bezpieczeństwem globalnym, a także Unii Europejskiej oraz NATO.

Uzyskane kwalifikacje

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują absolwentów do pracy w obszarze zarządzania oraz analizy związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym. Program skierowany jest do osób, które aspirują do roli specjalistów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa kraju.

Studia kładą nacisk na przygotowanie do pracy w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, umożliwiając zrozumienie specyfiki ich działań oraz skuteczną współpracę w zespołach bezpieczeństwa. Absolwenci zyskują także świadomość, jak istotne jest zachowanie bezpieczeństwa wewnętrznego dla jednostki i społeczeństwa.

Dzięki zdobytym umiejętnościom analizy polityki bezpieczeństwa na poziomie krajowym i międzynarodowym, absolwenci będą w stanie uwzględniać aspekty geopolityczne, prawne i ekonomiczne. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem globalnym oraz rola Unii Europejskiej i NATO w tym kontekście otwierają przed nimi drzwi do pracy w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci zdobywają wszechstronną wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego, obejmując zarówno kwestie o charakterze krajowym, jak i globalnym. Studia umożliwiają rozwinięcie umiejętności myślenia koncepcyjnego, które pomogą w analizie sytuacji i w opracowywaniu kompleksowych strategii bezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe

♦    Jednostki Policji, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Więzienna, Straż Pożarna, Wojsko

♦    Agencje ochrony osób i mienia

♦    Agencje detektywistyczne

♦    Służby specjalne (ABW, SOP)

♦    Instytucje administracji publicznej, sztaby zarządzania kryzysowego, 

♦    Firmy zajmujące się organizacją imprez masowych

♦    Piony odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i bezpieczeństwo cybernetyczne

Oferowane zakresy studiów

Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Detektywistyka i ochrona osób i mienia 

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarnestudia stacjonarne
I rok479 zł miesięcznie509 zł miesięcznie
II, III rok569 zł miesięcznie601 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content