Bezpieczeństwo wewnętrzne

RODZAJ STUDIÓW

DRUGIEGO STOPNIA

TRYB STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

2 LATA (4 semestry)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Studia drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym przygotowują absolwentów do pracy jako funkcjonariusze, urzędnicy, pracownicy merytoryczni w administracji samorządowej i publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych resortu bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony, a także do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” o profilu praktycznym zyskuje wartościowe kwalifikacje przygotowujące go do różnorodnych ról w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Będzie gotowy do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku publicznego, ochroną obywateli oraz zwalczaniem przestępczości. Absolwent będzie w stanie angażować się w zarządzanie, analizę oraz opracowywanie strategii i planów działania. Ponad to będzie wyposażony w umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w różnych służbach bezpieczeństwa, administracji samorządowej i publicznej, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i obroną kraju. Zdobycie tych kwalifikacji otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych, włącznie z rolami na stanowiskach kierowniczych i merytorycznych. Po ukończeniu tych studiów zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej Uczelni na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

♦    stanowiska kierownicze lub urzędnicze  w administracji samorządowej i publicznej

♦    stanowiska kierownicze, urzędnicze lub pracowników merytorycznych w jednostkach organizacyjnych resortu bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony

♦    funkcjonariusze lub osoby funkcyjne w Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej 

♦    pracownicy administracyjni lub merytoryczni w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony Narodowej

Oferowane zakresy studiów

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Bezpieczne zarządzanie biznesem

Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Kryminalistyka i kryminologia

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
I rok679 zł miesięcznie559 zł miesięcznie
II, III rok842 zł miesięcznie693 zł miesięcznie

Przydatne linki

Skip to content