Psychologia

RODZAJ STUDIÓW

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STUDIÓW

STUDIA NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA

5 LAT (10 semestrów)

JĘZYK WYKŁADOWY

POLSKI

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia oferują kompleksowe przygotowanie w dziedzinie nauki o ludzkim zachowaniu i umyśle. Program skupia się na zgłębianiu teoretycznej wiedzy z obszarów takich jak psychopatologia, psychologia rozwoju, neuropsychologia oraz psychologia społeczna. Praktyczne aspekty studiów pozwalają na rozwinięcie umiejętności terapeutycznych oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Absolwenci jednolitych studiów z psychologii są przygotowani do pracy w obszarach organizacyjnych, edukacyjnych oraz badawczych, gdzie mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do analizy zachowań i interakcji ludzkich.

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów( na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim (od 7 semestru).

Uzyskane kwalifikacje

Studiując „Psychologię Społeczną”, studenci rozwijają umiejętność analizy zachowań jednostek w kontekście społecznym oraz zdobywają kompetencje w budowaniu efektywnych relacji między ludźmi. Specjalizacja „Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie” umożliwia nabycie umiejętności zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, analizy zachowań konsumentów i skutecznej komunikacji międzykulturowej. Oba zakresy przygotowują absolwentów do pracy w różnych obszarach zawodowych, takich jak działy HR, marketing, zarządzanie projektami oraz konsulting. Posiadając wiedzę z psychologii społecznej, absolwenci są zdolni do analizy procesów grupowych, wpływu norm społecznych oraz wyzwań interpersonalnych. Dzięki umiejętnościom z psychologii w zarządzaniu i biznesie, są gotowi do skutecznego zarządzania zespołami, analizy potrzeb klientów oraz prowadzenia komunikacji w różnorodnym otoczeniu międzykulturowym.

Perspektywy zawodowe

♦    działy HR – specjalista ds. rekrutacji, szkoleń czy rozwoju pracowników

♦    organizacje non-profit – stanowiska dotyczące analizy potrzeb społeczności, projektowania programów wsparcia czy działań na rzecz zmian społecznych

♦    firmy badawcze i agencje marketingowe – stanowiska do analizy opinii publicznej, preferencji, zachowań społeczeństwa

♦    konsulting społeczny – konsultanci doradzający organizacjom w obszarach związanych z relacjami między ludzkimi, rozwiązywaniem konfliktów czy budowaniem zaangażowania. 

♦    sektor medyczny

♦    placówki opiekuńcze

♦    administracja samorządowa i rządowa, służba więzienna

♦    szkolnictwo – po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych 

♦    agencje doradztwa personalnego

Psychologia społeczna

Psychologia w zarządzaniu i biznesie

Nasze atuty

Wysokość czesnego

studia niestacjonarne
I rok599 zł miesięcznie
II, III, IV, V rok689 zł miesięcznie
Skip to content