+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Biblioteka

Biblioteka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ul. Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

tel. 22 780 10 07 w. 12

e-mail: biblioteka@wsge.edu.pl

 

Godziny otwarcia Biblioteki WSGE

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00-16.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 10.00-18.00 (w okresie wakacyjnym: 8.00-16.00)

Sobota 8.00-16.00 (w okresie wakacyjnym - nieczynne)

Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji akademickich i naukowych na platformie IBUK Libra.

 

 Korzystaj z platformy IBUK Libra:

 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
 • gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, biblioteka – wszędzie, gdzie masz Internet

Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukuj słowa i frazy
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do naszej biblioteki po szczegółowe informacje oraz kody dostępu.  

Książki w ibuku można czytać na dwa sposoby:

1) Dostęp do księgozbioru z sieci uczelni na stronie http://libra.ibuk.pl/
UWAGA! Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć osobiste konto myIbuk.

2) Dostęp do publikacji na komputerach domowych, tabletach, smartfonach poprzez adres http://libra.ibuk.pl/
Przy zdalnej rejestracji należy podać kod PIN, który można otrzymać w Bibliotece. 

(dostęp do serwisu po kliknięciu na logo)

 

Zapraszamy do zapoznania się z tutorialami:

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.

WBN to powszechny i bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie. Program ten realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wirtualna Biblioteka Nauki jest to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Dostęp do WBN jest autoryzowany poprzez adresy IP.  Z baz można korzystać w siedzibie WSGE (w budynku przy ul. Sienkiewicza 4, w Józefowie oraz przez  sieć Wi-Fi).

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania WBN oraz szczegóły dotyczące zakresu licencji krajowych Elsevier, Springer oraz Web of Knowledge finansowanych przez MNiSW są umieszczone w informatorze dostępnym na stronie głównej WBN.

Znalezione obrazy dla zapytania wirtualna biblioteka nauki

(dostęp do WBN po kliknięciu na powyższe logo)

 

ACADEMICA-Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki.

(dostęp do ACADEMICA po kliknięciu na powysze logo)

 

Biblioteki cyfrowe:

 

https://polona.pl/

https://www.europeana.eu/portal/pl

 

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA http://www.polona.pl/

Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową http://www.dbc.wroc.pl/dlibra

Elbląska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra

Europeana http://www.europeana.eu/portal/

Katalogi Bibliotek Anglistycznych POLANKA http://www.bibang.uw.edu.pl/

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl

Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.html

Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.gda.pl/dlibra

Staropolska On-line http://www.staropolska.pl/

Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm

Wolne lektury http://www.wolnelektury.pl/katalog/

Zachodnio-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa http://zbc.uz.zgora.pl

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego CRISPA https://crispa.uw.edu.pl/

ABC – Akademicka Biblioteka Cyfrowa https://www.abc.uw.edu.pl

 

 

 

 

Archiwum Akt Nowych https://szukajwarchiwach.pl/2#tabInformacje

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie https://agad.gov.pl/

Archiwum Muzyki Wiejskiej https://www.archiwummuzykiwiejskiej.pl/

Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa http://bc.dominikanie.pl/dlibra

Bialska Biblioteka Cyfrowa http://bbc.mbp.org.pl/dlibra

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa http://bbc.uw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa AJD http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Informatyki https://informatyka.locloud.pl/

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/226697/edition/215213?language=pl

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii http://bc.igik.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności http://dlibra.itl.waw.pl/dlibra-webapp/dlibra/latest?dirids=1

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu http://bc.inig.pl:8080/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa http://bc.iod.krakow.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=1&navigation_collection=Biblioteka+Cyfrowa+Katedry+Lingwistyki+Formalnej+Uniwersytetu+Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego https://dlibra.kul.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego https://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/7509-biblioteka-cyfrowa-malopolskiego-towarzystwa-genealogicznego

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA http://www.dlibra.karta.org.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji http://bc.ore.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej http://bc.pollub.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/dlibra?language=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego https://ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=53&lang=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego http://www.wmbc.olsztyn.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli http://bc.zcdn.edu.pl:8080/dlibra

Biblioteka Nowa Humanistyka http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/nowa-humanistyka

Biblioteka Kolekcji Prywatnych http://www.bikop.eu/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Biblioteka Otwartej Nauki https://bon.edu.pl/

Chełmska Biblioteka Cyfrowa http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu https://fides.org.pl/index.php/wiadomosci/24-cyfrowa-biblioteka-diecezjalna-w-sandomierzu

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku http://cbdu.ijp.pan.pl/

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji http://histmed.ump.edu.pl/

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie http://cyfrowa.bpchelm.pl/dlibra

Cyfrowa Ziemia Sieradzka http://cyfrowa.pbp.sieradz.pl/dlibra

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibrab

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe https://mnk.pl/artykul/cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe

Cyfrowy Dolny Śląsk http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa https://www.dbc.wroc.pl/dlibra

Biblioteki Cyfrowe Uniwersytetu Warszawskiego https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/biblioteki-cyfrowe/

 e-kolekcja Czasopism Polskich http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

E-kolekcje – kolekcje cyfrowe dostępne w sieci http://ekolekcje.ikontent.pl/

Elbląska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra

Federacja Bibliotek Cyfrowych https://fbc.pionier.net.pl/

Genealogia w Archiwach https://www.genealogiawarchiwach.pl/

Gdańska Biblioteka Cyfrowa http://gbc.org.pl/dlibra

Iławska Biblioteka Cyfrowa https://dl.psnc.pl/2010/02/05/ilawska-biblioteka-cyfrowa/lang-pref/pl/

Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.bmino.pl/dlibra

Internetowa Biblioteka Wzornictwa http://warp.org.pl/internetowa-biblioteka-wzornictwa/

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa https://bj.uj.edu.pl/jbc-projekt

Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa http://dlibra.mbpkk.pl/dlibra

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa http://www.kbc.krosno.pl/dlibra

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra

Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa http://62.3.168.67/dlibra?language=pl

Lubelska Biblioteka Wirtualna http://lbw.lublin.eu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=48LBW_ALL_VIEW

Lubelskie Archiwum Cyfrowe http://lac.lublin.pl/

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

Międzynarodowe Archiwum Białoruskie http://dlibra.karta.org.pl/mab/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe https://www.nac.gov.pl/

Opolska Biblioteka Cyfrowa https://obc.opole.pl/dlibra?language=pl

Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych http://lectorium.edu.pl/pl/

Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl/

PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności http://www.pauart.pl/app

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Płocka Biblioteka Cyfrowa http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?language=pl

Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra

Polonijna Biblioteka Cyfrowa http://pbc.uw.edu.pl/

Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.gda.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Prasa w Internecie https://prakreacja.pl/internetowa-prasa-przeglad-orzecznictwa/

RepoS – Rozprawy Doktorskie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

https://repozytorium.uph.edu.pl/

Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk http://rbc.ipipan.waw.pl/dlibra/?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki https://depot.ceon.pl/

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych https://rcin.org.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy http://dlibra.utp.edu.pl/dlibra

Repozytorium Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie https://www.ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,506,lang,1.html

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/100

Repozytorium Instytucjonalne PCSS http://lib.psnc.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Repozytorium Politechniki Krakowskiej https://suw.biblos.pk.edu.pl/opis_bazyBPP

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=44132&from=publication

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza https://repozytorium.amu.edu.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego https://repozytorium.ukw.edu.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://repozytorium.umk.pl/

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa http://mars.cbr.edu.pl:8080/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa https://cbs.stat.gov.pl/

Szukaj w Archiwach https://szukajwarchiwach.pl/

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa http://tbc.tarnobrzeg.pl/dlibra

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa http://46.29.147.190/dlibra/dlibra

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej https://literat.ug.edu.pl/

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

Wolne Lektury https://wolnelektury.pl/

Wypędzeni 1939 http://www.wypedzeni1939.pl/

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra

Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka Cyfrowa http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra

 • Dziennik Gazeta Prawna

 

 • Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – miesięcznik prenumerowany od 2006 r.
 • Państwo i Prawo – numery archiwalne
 • Samorząd Terytorialny – numery archiwalne
 • Studia Prawnoustrojowe – rocznik Wydawnictwa UWM w Olsztynie – prenumerowany od 2002 r.
 • Sprawy Międzynarodowe – kwartalnik prenumerowany od 2001 r.
 • Mazowsze Studia Regionalne – czasopismo prenumerowane od 20 r.
 • IUS NOVUM – Zeszyty naukowe Uczelni Łazarskiego 

 

 • Coaching – numery archiwalne
 • E – mentor - miesięcznik prenumerowany od 2008 r.
 • Ekonomista – miesięcznik prenumerowany od 2010 r.
 • Hotelarz – dostępne numery archiwalne
 • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie - prenumerowany od 2011 r.
 • Marketing w Praktyce -miesięcznik prenumerowany od 2012 r.
 • Personel i Zarządzanie – czasopismo prenumerowane od 2004 r.
 • Przedsiębiorstwo Przyszłości - kwartalnik WSZiP im. Heleny Chodkowskiej – numery archiwalne
 • Start Up – czasopismo prenumerowane od 2013 r.
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - kwartalnik prenumerowany od 2012 r
 • The Economist – tygodnik (anglojęzyczny) prenumerowany od 2013 r.
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna – czasopismo prenumerowane od 2011 r.
 • Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

 • Alkoholizm i narkomania – dostępne numery wybiórcze
 • Bardziej kochani – czasopismo prenumerowane od 2011 r.
 • Bliżej Przedszkola - miesięcznik prenumerowany od 2012 r.
 • Edukacja – Studia – Badania – Innowacje – kwartalnik prenumerowany od 2008 r.
 • Kwartalnik Pedagogiczny – prenumerowany w latach 2005-2010 / numery archiwalne
 • Forum logopedy – numery archiwalne do 2016 r.
 • Pedagogika społeczna – czasopismo prenumerowane od 2013 r.
 • Nauczanie Początkowe  – kwartalnik prenumerowany od 2008 r.
 • Polityka Społeczna - miesięcznik prenumerowany od 2008 r.
 • Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze – miesięcznik prenumerowany od 2007 r.
 • Psychologia w Szkole – kwartalnik prenumerowany od 2006 r.
 • Rewalidacja - numery archiwalne
 • Szkoła Specjalna   - dwumiesięcznik prenumerowany od 2005 r.
 • Wychowanie w Przedszkolu – miesięcznik prenumerowany od 2010 r.
 • Niepełnosprawność i rehabilitacja–wznowiona prenumerata od 2013 r.
 • Wychowanie na co dzień – wznowiona prenumerata od 2013 r.
 • Praca socjalna – czasopismo prenumerowane od 2014 r.
 • Remedium– miesięcznik – zaprenumerowany od 2013 r.
 • Nowa Szkoła – czasopismo zaprenumerowane od 2013 r.
 • Dyrektor Szkoły – czasopismo prenumerowane od 2014 r.
 • Kultura i społeczeństwo – czasopismo prenumerowane od 2008 r.

 

 • Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza czasopismo wydawane przez: CNBOP PIB im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka
 • Bezpieczeństwo narodowe - czasopismo prenumerowane od 2011
 • Człowiek i Dokumenty - kwartalnik wydawany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Dostępne numery od 2006 r.
 • Polska Zbrojna –Czasopismo prenumerowane od 2010 r. do kwietnia 2012 wydawane w formie tygodnika a od maja 2012 r. wydawane jako miesięcznik.
 • Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji – dostępne numery archiwalne
 • Ochrona Mienia i Informacji - miesięcznik prenumerowany od 2007 r.
 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego -numery dostępne od 2009 r.
 • Strażak – pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP –numery archiwalne
 • Przegląd policyjny – czasopismo prenumerowane od 2013 r.
 • Problemy Kryminalistyki kwartalnik wydawany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyki Policji – prenumerowany od 2011 r.
 • Internal Security – periodyk wydawany przez WSPol  - prenumerowany od 2013 r.
 • Dylematy Policyjne – numery archiwalne

Biblioteka WSGE prowadzi wymianę międzybiblioteczną publikacji Wydawnictwa WSGE z wybranymi bibliotekami.

Instytucje chętne nawiązać współpracę z naszą Biblioteką zapraszamy do kontaktu:

Joanna Majewska

biblioteka@wsge.edu.pl

05-410 Józefów

ul. Sienkiewicza  4

tel. (0 22) 789 19 03 wew. 12

 

Dokładamy wszelkich starań aby  poszerzyć ofertę z innymi uczelniami w całej Polsce i wyrażamy nadzieję, iż lista ta będzie się sukcesywnie powiększać.

Poniżej prezentujemy listę bibliotek z którymi czynnie współpracujemy w zakresie wymiany publikacji własnych.

 1. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego 3A, 15-013 Białystok
 2. Biblioteka Wyższej  Szkoły  Finansów i Zarządzania  w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 3. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Suchowolca 6, 15-567 Białystok
 4. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
 5. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku - Białej ul. Czesława Tańskiego 5, 43-382 Bielsko - Biała
 6. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, ul. Wojsławicka 8 A, 22-100 Chełm
 7. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA w Chojnicach, ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice
 8. Biblioteka Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, ul. Bojkowska 37, 44- 100 Gliwice
 9. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
 10. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
 11. Biblioteka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej MILENIUM, ul. Pstrowskiego 3A,  62-200 Gniezno
 12. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów,  ul. 11 Listopada 13, 40-387 Katowice
 13. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
 14. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
 15. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Królowej Jadwigi 10/ul. Krótka 5, 64-100 Leszno
 16. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ul. Projektowa 4,  20-209 Lublin
 17. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, 90-222 Łódź
 18. Biblioteka Uniwersytecka UWM, ul. Oczapowskiego 12 B, Olsztyn 10-719
 19. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
 20. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,  Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
 21. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa
 22. Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
 23. Uczelnia Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
 24. Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
 25. Biblioteka Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki
 26. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa
 27. Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
 28. Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
 29. Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Pułaskiego 3 A, 05-400 Otwock
 30. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa
 31. Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 112, 12-100 Szczytno
 32. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki, ul. I. Radziszewskiego 11 20-031 Lublin
 33. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 34. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, ul.  K. Ciołkowskiego 1Mp. 1025, 15-245 Białystok
 35. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238A,  80-266 Gdańsk
 36. Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 37. Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
 38. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
 39. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa
 40. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
 41. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Rzeszowska Szkoła Wyższa, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów
 42. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ul. Dekerta 26-28, 87-100 Toruń
 43. Biblioteka Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-400 Łomża
 44. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 45. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
 46. Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Budynek Główny, p. 22, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
 47. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku w chwili powołania do życia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Nasza specjalistyczna Biblioteka jest jednostką pełniącą funkcję naukowo – dydaktyczną, posiadającą bogaty i sukcesywnie gromadzony księgozbiór. Szczególną uwagę przywiązujemy do uzupełniania księgozbioru oraz do systematycznego ewidencjonowania książek.

W latach 2002-2011 Biblioteka WSGE mieściła się  w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza 2. Od września 2011 roku siedziba Biblioteki znajduje się w nowym budynku przy ulicy Sienkiewicza 4. W przestronnym pomieszczeniu znajdują się nowoczesne przesuwne regały, które pozwoliły pomieścić znacznie powiększone zbiory. Obecnie Biblioteka dysponuje ponad 25000 wol. książek.  W przeszklonych witrynach i na regałach prezentowany jest dorobek Wydawnictwa WSGE oraz prenumerowane czasopisma, które są w ten sposób łatwiej dostępne dla studentów. Zastosowane rozwiązania w wyposażeniu nowej siedziby dały także możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej Biblioteki, co pozwoliło uzyskać więcej miejsca do pracy naukowej dla studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych.

W  naszych zbiorach znajdują się książki niezbędne do procesu dydaktycznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez  Uczelnię. Gromadzimy pozycje m.in. z pedagogiki, socjologii, psychologii, administracji, prawa, marketingu, zarządzania, hotelarstwa, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa, ochrony środowiska. Wszystkie nasze  zbiory są w pełni opracowane w programie bibliotecznym E-biblioteka, a katalogi są dostępne on-line na stronie internetowej Uczelni. Każdy czytelnik może uzyskać zdalny (z komputera) dostęp do swojego konta, złożyć zamówienie na książkę lub sprawdzić, jaki jest termin zwrotu. Użytkownicy Biblioteki mają w czytelni dostęp do stanowisk komputerowych i bezpłatnego Internetu.

Przez 15 lat działalności udało nam się nawiązać współpracę w zakresie wymiany publikacji własnych z blisko 50 bibliotekami w całej Polsce. Współpraca ta pozwoliła na promocję biblioteki i wydawnictwa WSGE w środowisku naukowym  oraz  umożliwiła uzyskanie wielu nowości wydawniczych. Działanie to umożliwiło rozpowszechnienie publikacji wydawniczych WSGE w ponad 350 bibliotekach w całej Polsce.

Misją Biblioteki uczelnianej jest stworzenie opartego na bazie zgromadzonych zasobów, nowoczesnego centrum informacji, aktywnie wspierającego procesy naukowo – dydaktyczne oraz edukacyjne realizowane na kierunkach kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Główna rolą jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich użytkowników. Priorytetem jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla podstawowych odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także pomoc w procesie samokształcenia.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 • gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie  zbiorów, ich przechowywanie i ochronę dla pożytku studentów WSGE;
 • organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych oraz pokrewnych;
 • aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego oraz w kształtowaniu życia naukowego i społecznego;
 • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz światowych zasobów informacyjnych dostępnych poprzez sieć www;
 • promocja i popularyzacja Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim i lokalnym;
 • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji, edukacji i kultury.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.