+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Dlaczego warto studiować

BADANIE ZAWODOWYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW

Raport z badań zawodowych losów absolwentów w 2016 roku:

„23 % badanych absolwentów zmieniło pracę lub awansowało po zakończeniu studiów.

WSGE cieszy dobrą opinią wśród absolwentów.

Przydatność wiedzy: 72% z nich wskazało, że wiedza zdobyta w trakcie studiów jest przydatna na rynku pracy, a jednocześnie niewielki odsetek wskazał elementy, które należałoby zmienić w ofercie Uczelni (7% respondentów wskazało na zwiększenie ilości wiedzy praktycznej – ten element jest aktualnie udoskonalany, tak aby coraz więcej kierunków miało charakter praktyczny.)

Ponadto 47% badanych absolwentów dokonałoby takiego samego wyboru Uczelni i kierunku studiów, a 12% innego kierunku, ale na WSGE, co daje w sumie 59% osób, które nie żałują czasu poświęconego na studia w WSGE.”

 

NASZE ATUTY

  • Obsługa studenta. Indywidualne podejście do każdego studenta.
  • Współpraca z pracodawcami. Program kształcnia jest zgodny w zmieniającymi się realiami rynku pracy – kilka razy w roku jest konsultowany podczas posiedzeń Rady Patronackiej – organu doradczego składającego się z przedstawicieli pracodawców m.in. policji, administracji samorządowej, placówek oświatowych, firm prywatnych.
  • Opłaty za studia. Jedne z najniższych w województwie przy zachowaniu wysokiej jakości kształcenia. Dodatkowo jest możliwość uzyskania wysokich stypendiów naukowych, socjalnych i zapomóg.
  • Współpraca międzynarodowa. WSGE daje możliwość wyjazdów studenckich na praktyki zagraniczne oraz studia za granicą w wielu krajach UE w ramach programu europejskiego Erasmus+.
  • Praktyki studenckie. Władze Uczelni dokładają należytych starań poszukując odpowiednich miejsc do realizacji tych praktyk. Studenci odbywają je przede wszystkim w samorządach terytorialnych, szkołach, podmiotach gospodarczych oraz w organach administracji centralnej.
  • Lokalizacja. Uczelnia wyróżnia się wyjątkową lokalizacją. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder. Jednocześnie WSGE znajduje się tylko ok. 3 kilometrów od granic Warszawy. 3 budynki w kampusie w Józefowie i Wydział Zamiejscowy w Mińsku Mazowieckim.
  • Parkingi przy budynkach.
  • Brak zajęć w niedziele.