+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Studenci i słuchacze

Studenci i słuchacze

Dyplomowanie

Przygotowaniu pracy dyplomowej służy seminarium dyplomowe, które prowadzone jest pod kierunkiem promotora. Listy promotorów i recenzentów zatwierdza rada wydziału. Zapisy na seminaria dyplomowe do poszczególnego promotora  prowadzone są przez wirtualny dziekanat WSGE w wyznaczonym terminie. Po tym terminie promotor zostaje przydzielony administracyjnie.

Student po dokonani wyboru Promotora zobowiązany jest do przedłożenia w dziekanacie zgłoszenia tytułu pracy dyplomowej wraz z podpisem akceptacji promotora – najpóźniej do 31 października (gdy seminarium rozpoczyna się w semestrze zimowym) albo do 31 marca (gdy seminarium rozpoczyna się w semestrze letnim).

Komisja ds. Jakości i Kształcenia dokonuje analizy i sprawdzenia zgodności wykazanych tematów prac dyplomowych, po czym zostają one zatwierdzone przez radę wydziału. 

Administracja

dr hab. Krajewski Piotr

prof. dr hab. Sitek Bronisław

prof. ndzw. dr hab. Sitek Magdalena 

dr Sitek Paweł

dr Barańska Dagmara

dr Bentkowski Sebastian

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr inż. Chodak Paweł

dr hab. Krajewski Piotr

dr Dagmara Barańska

dr Roman Łukasz

dr Sitek Paweł

dr Domański Zygmunt

dr Winogrodzki Grzegorz

dr Krassowski Krzysztof

dr Mróz Barbara

Pedagogika

dr Łażewska Dorota

dr Kaniewska Małgorzata

dr Lubina Ewa

dr Novikova Kateryna

dr Graca Tadeusz

dr Aleksandra Lukasek

dr Krajewska Anna

dr Krzysztof Linowski

Zarządzanie

dr Szejniuk Aleksandra

dr Domański Zygmunt

dr Winogrodzki Grzegorz

dr  Levi Nicolas

dr Sitek Paweł

dr Palonka-Pulikowska Krystyna

prof. dr hab. Sitek Bronisław

dr Kowalczewska Agnieszka

dr Krassowski Krzysztof

Mechatronika

dr Kobyliński Zbigniew

 

Sylwetki wybranych promotorów

prof. dr hab. Bronisław Sitek - specjalista z zakresu prawa rzymskiego  i cywilnego. Prowadzi badania z zakresu prawa samorządowego i publicznego, zwłaszcza bezpieczeństwa prawnego. Metody badawcze stosowane przez prof. Bronisława  Sitka to: metoda prawno-dogmatyczna, metoda historyczno-porównawcza, analiza tekstów pozaprawnych. 

dr Łukasz Roman – nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie.  Bezpieczeństwo (w tym mi.n. zagrożenia dla bezpieczeństwa, siły zbrojne wybranych państw i analiza sytuacji międzynarodowej, uwarunkowania bezpieczeństwa światowego i regionalnego w kontekście bezpieczeństwa Polski, siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, systemy i polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państw europejskich oraz Unii Europejskiej, cyberterroryzm i terroryzm międzynarodowy), polemologia (w tym m.in. teoretyczne podstawy wiedzy polemologicznej, etyka wojny i pokoju, interdyscyplinarny charakter polemologii, prognostyka przyszłych wojen i konfliktów zbrojnych, wojny, konflikty zbrojne, spory i rywalizacja we współczesnym świecie).

dr Zygmunt Domański - historia bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski od czasów piastowskich do rozbiorów. Wyzwania współczesności, zdobyte dotychczasowe międzynarodowe doświadczenie zawodowe oraz zajęcia z logistyki w grupach studentów anglojęzycznych i polskich, a także uczestnictwo w konferencjach poświęconych tym zagadnieniom (np. Logistic Alliance Germany), wpłynęły na moje zainteresowania nowoczesną logistyką, jej rozwojem oraz zastosowaniem współczesnych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa logistyki.

dr Barbara Mróz - doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień: zarządzanie kryzysowe w wymiarze narodowym i trans granicznym, niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo granic i polityka migracyjna, system bezpieczeństwa narodowego RP. Problematyka prac dyplomowych: system zarządzania kryzysowego w RP i innych państwach/zarządzanie kryzysowe w wymiarze regionalnym i lokalnym; rola i zadania służb/instytucji w systemie bezpieczeństwa narodowego RP; niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; służby odpowiedzialne bezpieczeństwo publiczne/wewnętrzne; bezpieczeństwo militarne/ekologiczne/informacyjne/polityczne; terroryzm.

dr Kateryna Novikova – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii (specjalność socjologia społeczeństw współczesnych). Strona internetowa - www.researchgate.net/profile/Kateryna_Novikova. Zainteresowania naukowe: człowiek a technologie, kreatywność a innowacyjność, antropologia mediów, nowe media a tożsamość, sieci społeczne i współpraca. Tematy prac licencjackich i magisterskich w ramach kierunku pedagogika: innowacyjne metody pracy nauczyciela, szkoła jako system kulturowy, program ukryty, rynek edukacyjny, wypalenie zawodowe nauczycieli, oczekiwania społeczne wobec nauczycieli; socjalizacja a media, edukacja medialna, fonoholizm, czas wolny dzieci i młodzieży, znaczenie rodziny, rozwój empatii, rozwój społeczny.

dr Tadeusz Graca - pedagogika i psychologia. Zakres tematyki, w których mieszczą się prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) związany jest głównie z funkcjonowaniem dziecka oraz ucznia w różnych sytuacjach oraz różnych warunkach środowiskowych. Dotyczy to zarówno pozytywnych i pożądanych obszarów jak również obszarów niepożądanych i szkodliwych. Precyzując powyższe, tematyka prac dyplomowych mieści się zwykle w obszarze analizy procesów związanych z różnymi zagadnieniami rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poszukiwaniem czynników osobowościowych i środowiskowych wpływających na kształtowanie samodzielności, innowacyjności itp. a także wiąże się z zagadnieniami pedagogiki resocjalizacyjnej i specjalnej, jak np. zjawiska agresji, przemocy w rodzinie, patologii życia społecznego wśród dzieci i młodzieży i inne.

dr Aleksandra Kinga Lukasek - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, wieloletni kurator sądowy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich dla Warszawy-Mokotowa, mediator rodzinny i szkolny, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują: problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności, handel ludźmi, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, krzywdzenie dzieci, mediacje rodzinną i szkolną. Problematyka prac dyplomowych: Zachowania dewiacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych; Handel ludźmi; Problemy agresji, przemocy w szkole, placówce resocjalizacyjnej; Mediacja szkolna i rodzinna; Problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności; Kuratela sądowa; Przestępczość nieletnich; Hipoterapia i dogoterapia jako formy terapeutycznej pracy z dziećmi; Dzieci z zespołem FAS.

dr Aleksandra Szejniuk - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 5 lat specjalizuje się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i audytem personalnym. Autorka wielu artykułów, recenzji i wystąpień. Promotor i recenzent prac dyplomowych. W obszarze jej zainteresowań znajdują się: rozwój kapitału intelektualnego i ludzkiego, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, pomiar efektywności działań w obszarze ZZL oraz promocja kształcenia i rozwoju.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.