+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

Konferencja Naukowa - 25 maja 2021

W dniu 25 maja 2021 roku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje I Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: "Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracji - wizja przyszłości". Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (on-line).

Celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania w warunkach zakłóconej działalności, zaburzeń równowagi wewnętrznej, zagrożenia realizacji celów, zmniejszenia zatrudnienia. Konferencja ma za zadanie także zwrócić uwagę na nowe wyznawania stojące przed organizacjami i jednostkami administracji publicznej po kryzysie.

Osoby zainteresowane tym wydarzeniem zapraszamy na STRONĘ KONFERENCJI

 

PROGRAM

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracji - wizja przyszłości”

25 maja 2021  r.

Powitanie gości i otwarcie konferencji

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ExNjg0YzctNTA1YS00NjU3LWI5M2ItNDFmMTIyNjdmODlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d

10:00 – 11:00

Moderator: Dr Aleksandra Szejniuk i Dr Konrad Michalski

Prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor  Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. dr hab. h.c. Bogdan Klepacki - Katedra Logistyki Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie - Gospodarka współdzielenia jako nowoczesny model biznesowy

Prof.  dr hab. h.c. Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa

Dr Krzysztof  Kandefer - Rektor Wyższej Szkoły Bankowej

 

Sesja plenarna

11:00 – 12:00

Moderator: Dr Aleksandra Szejniuk i dr Iwona Florek

Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Innowacyjne przedsiębiorstwa: przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą

Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz - Uniwersytet Gdański - Ocena poziomu empowermentu kadry kierowniczej i specjalistycznej firmy skutecznie funkcjonującej n rynku polskim i krajów Europy Zachodniej

Prof. dr h.c. Josu Takala - Vaasa University (Finlandia) - Modeling Technology and Knowledge Intensive Investments

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zawisza - Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

 

PANEL I: Innowacyjność, przywództwo i zarządzanie wiedzą

12:30 – 14:00

Moderator: Dr Agnieszka Werenowska i Dr Konrad Michalski

Dr hab. Jacek Kamiński - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Bezpieczeństwo jako nowe wyzwanie rynku pracy - ochrona w czasie i po kryzysie

Dr hab. Grzegorz Pietrek, Michalina  Pietrek - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ Akademia Pomorska w Słupsku - Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiego

Dr hab. Paweł Chodak - Akademia Górniczo-Hutnicza - Bezpieczeństwo informacji w pandemii

Dr Agnieszka Werenowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Social Media jako innowacyjny kanał w komunikowaniu pokolenia Z w czasie epidemii  Covid-19

Dr Krystyna Palonka - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Czynniki pozafinansowe w zarządzaniu współczesną firmą

Dr Konrad Michalski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Zmiany w branży logistycznej pod wpływem pandemii COVID-19

Dr Alina Gut - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Praktyczne wykorzystanie zasobów kapitału kulturowego w procesie integracji członków społeczności lokalnej

Mgr Piotr Maciejewski - Certika Sp. z o.o. - Jak zmniejszać dystans między edukacją a biznesem?

Dr hab. Małgorzata  Such-Pyrgiel  - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Cyfrowa transformacja a zarządzanie zmianą - wybrane konteksty.

Dr Małgorzata Karolewska-Szparaga - Państwowa Uczelnia Zawodowa - Badanie Mind Sonar

Dr Łukasz Speer - Uniwersytet Wrocławski - Peer production: management, educational application and their prospects.

Dr  Rafał Borkowski - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa - Zarządzanie wiedzą w erze cyfrowej jako strategiczne wyzwanie dla działu HR współczesnych organizacji

Mgr Artur Banaszak - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Pozycja obcokrajowca w polskiej organizacji biznesowej

 

PANEL II: CSR i komunikacja międzykulturowa

12:30 – 14:00

Moderator: Dr Aleksandra Szejniuk i dr Bożenna Barbachowska

Mgr Janusz Cieślak – Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Prof. dr hab. Wiesław Breński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Rola CSR w organizacji w czasie Pandemii

Dr hab. Marzena Dymek Maciejewska - Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie - Uwarunkowania skuteczności w środowisku wielokulturowym

Dr Jolanta Kloc - Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku - Mobbing  w organizacji

Dr Anna  Jasiulewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - The role of mobile applications in creating socially responsible consumer behaviour

Dr Ewa Stawicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Zaangażowanie kadry zarządzającej w społecznie odpowiedzialne strategie biznesowe, szanse i zagrożenia

Dr Katarzyna Sadowy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Rola lokalności w kształtowaniu zdrowego i sprawiedliwego miasta

Mgr Marta Bojaruniec, dr Ergun Kara - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Osmaniye Korkut Ata University - Problemy pracownicze i kadrowo-płacowe w okresie pandemii COVID-19

 Aleksandra Wójcicka -  - Wpływ pandemii COVID-19 na doświadczenia studentów. Plusy i minusy nauki zdalnej

Dr Aleksandra Szejniuk - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - ZZL w dobie różnorodności

Dr Bożenna Barbachowska - Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu - CSR jako podstawa tworzenia strategii przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

 

PANEL III: Zarządzanie w administracji publicznej wobec zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych

12:30 – 14:00

Moderator: dr Aleksandra Lukasek i dr Sylwester Smoleński

Dr hab. Piotr Benedykt Zientarski – Poseł na Sejm IX Kadencji

Prof. dr hab. Paweł Sitek - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - Koronaobligacje a zrównoważony rozwój Polski

Dr Magdalena Ajchel - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach - Usprawniania systemu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym i ograniczania ryzyka nadużyć z jego wykorzystaniem

Dr Barbara Kusto - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Dostosowanie się samorządu terytorialnego do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 - na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego

Dr Sylwester Smoleński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Dowodzenie w Policji - wizja przyszłości w zakresie dowodzenia formacją

Dr Tomasz Talar - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Jednoosobowa działalność gospodarcza w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2, a pomoc publiczna. Wybrane aspekty. Próba oceny

Dr Aleksandra Lukasek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Rola mediacji w oświacie

Mgr Tomasz Slapczynski - Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie - Teoria organizacji i zarządzania a współczesna administracja publiczna

Mgr Paweł Piotrowski - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna - Naruszenie zasady pogłębiania zaufania uczestnika postępowania do władzy publicznej - studium przypadku.

Mgr Witold Wyporek - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - Prawo powszechne a rynek kryptowalut - zagrożenia i korzyści

Dr hab. Stanisław Bułajewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego - teoria a praktyka

Dr Marcin Mamiński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - Wielokulturowość społeczności lokalnej w perspektywie zarządzania samorządem terytorialnym z uwzględnieniem obowiązku poszanowania praw podstawowych jednostki.

Dr Sebastian Bentkowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Pośrednie formy sprawowania nadzoru w administracji publicznej

 

PANEL IV: IT and management. Challenges of labour market

12:30 – 14:00

Moderator: Assoc. prof. Salvatore Antonello Parente and Dr Iwona Florek

Prof. María Lidón Lara Ortiz - Universitat Jaume I (Spain)  - Tourist activities: reinvent yourself or die

Assoc. prof. Salvatore Antonello Parente - University of Bari "Aldo Moro" (Italy) - Automated production processes and new taxation models

Ph.D. Rosa Indellicato - University of Bari "Aldo Moro" (Italy) - The pedagogy of guidance and work for inclusion

Ph.D. Andriy Romaniv - Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) - Problems of standardization and certification of active tourism services in Ukraine

Ph.D. Tomáš Alman - Pavel Josif Safarik University in Kosice (Slovakia) - The Functioning of Local Self - Government in the Slovak Republic in the Context of the Principle of Transparency

Ph.D. Edit Bregu, Dr. Noela Mahmutaj– K.U. Wisdom University Tirana (Albania) - Building an effective communication in the workplace as the key of an effective internal management

Ph.D. Irvin Faniko – K.U. Wisdom University (Albania)

Ph.D. Valbona Karapici – University of Tirana (Albania)

Ph.D. Viktoriia Artiushok - Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) - Leadership and team formation in personnel management

Ph.D. Kostyantyn Artyushok - Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) -  GDP dynamics and Unemployment in Ukraine in 2014-2019

Ph.D. Iwona Florek - Alcide De Gasperi Univeristy of Euroregional Economy, prof. Susran Erkan Eroglu, - Osmaniye Korkut Ata University - Decent work and a sustainable development goal and its implementation

Ph.D. Tamara Paguta - Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) - Zarzadzanie w systemi edukacji przedszkolnej Ukrainy

Ph.D. candidate Oleh Onofriichuk - Економіка -  The influence of the globalization process on the taxation system as a component of the institutional environment

 

Podsumowanie konferencji

14:15 – 14:45

Prof. dr hab. Małgorzata  Such-Pyrgiel 

Assoc. prof. Salvatore Antonello Parente

Dr Agnieszka Werenowska

Dr Aleksandra Szejniuk

Dr Bożenna Barbachowska

Dr Aleksandra Lukasek

Dr Iwona Florek

Dr Konrad Michalski

Dr Sylwester Smoleński

PROGRAM KONFRENCJI - do pobrania w pliku pdf

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.