+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska w Misjach Pokojowych OZN

W dniu 24 października 2019 roku, w Auli Główna Centralnej Biblioteki Wojskowej, ul. Ostrobramska 109, Warszawa odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska w Misjach Pokojowych OZN. Organizatorami tego wydarzenia byli Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz nasza uczelnia - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

W Komitecie Naukowym Uczelni zasiedli miedzy innymi Rektor WSGE – prof. nadz. dr hab. Magdalena Sitek oraz jeden z naszych wykładowców – dr Czesław Marcinkowski Konferencji udział wzięła również udział Prorektor WSGE – dr Iwona Florek.

Tematyka konferencji skupiła się na dwóch obszarach – Rola i miejsce oraz współczesne wyzwania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych OZN oraz Wybrane doświadczenia  udziału Polaków w misjach poza granicami państwa. Wykładowca WSGE w Józefowie – dr Czesław Marcinkowski wygłosił referat pt.: Kombatanci Misji i Operacji Pokojowych w społeczeństwie w latach 1999 – 2019.