+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Kursy dokształcające

Absolwent kursu będzie posiadał potwierdzone zaświadczeniem formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych. Będzie posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji podczas wycieczek i imprez z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego, jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Nabędzie praktyczne umiejętności zawierania umów obowiązujących przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będzie umiał samodzielnie sporządzać takie umowy oraz przygotować dokumentację i rozliczenia finansowe. Będzie potrafił poprawnie sporządzać programy ww. form wypoczynku, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa zawartymi w Karcie Wycieczki.

 

Program kursu obejmuje 10 godzin:

 • Obowiązujące przepisy w zakresie krajoznawstwa i turystyki szkolnej,
 • Formy turystyki i krajoznawstwa w szkole,
 • Bezpieczeństwo uczestników wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych,
 • Organizacja wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych,
 • Dokumentacja oraz rozliczenia finansowe,
 • Samokształcenie na podstawie przekazanych i zaleconych materiałów.

Program kursu realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Absolwent kursu będzie przygotowany do sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę. Przygotowanie obejmuje w zakres: higieny, zdrowia, wyżywienia, a także opracowywania planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę, organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia, realizacji programu wypoczynku i innych czynności opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanych w grupę.

 

Program kursu obejmuje 36 godzin:

 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • Ruch i rekreacja,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • Zajęcia praktyczno-techniczne,
 • Prace społecznie użyteczne,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku,

w tym:

 • Wykład i zajęcia praktyczne 25 godz.,
 • Wykład 3 godz.,
 • zajęcia praktyczne 8 godz.

Program kursu realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Absolwent kursu będzie przygotowany do kierowanie wypoczynkiem,  opracowywania planu pracy i rozkładu dnia podczas wypoczynku, a także kontroli ich realizacji oraz ustalania i przydzielania szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku.

 

Program kursu obejmuje 10 godzin

 • Planowanie pracy,
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku,
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego,
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące),
 • Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu,

w tym:

 • Wykład i zajęcia praktyczne 6 godz.,
 • Wykład 6 godz.,
 • Zajęcia praktyczne 3 godz.

Absolwent kursu będzie przygotowany do rozpoznawania i analizowania czynników zaburzających sprawność ręki, oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu a także do praktycznego zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki. Nabędzie umiejętności i kompetencje w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki.

 

Program kursu obejmuje 16 godzin

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki,
 • Etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka - rozwój chwytu, manipulacji,
 • i umiejętności grafomotorycznych dziecka,
 • Etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego dziecka,
 • Cele i zadania terapii ręki,
 • Diagnoza motoryki małej,
 • Programy i plany terapeutyczne - zasady ich konstruowania,
 • Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne,
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii ręki,
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych,
 • Masaż sensoryczny rąk,
 • Techniki i ćwiczenia stosowane w terapii motoryki ręki – ćwiczenia praktyczne.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.