+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Pedagogika I stopień (praktyczny) - karty przedmiotów

Pedagogika I stopień (praktyczny) - karty przedmiotów

Karty przedmiotów dla nabórów:

  • 2020/2021
  • 2021/2022

 

Zapraszamy do zapoznania się z kartami poszczególnych przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia - kierunek PEDAGOGIKA (profil praktyczny)

A.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)

Wybór A

Wybór B

2

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)

Wybór A

Wybór B

3

Ochrona własności intelektualnej

4

Technologie informacyjne

5

Język obcy:

Język angielski - sem.1

Język angielski - sem. 2

Język angielski - sem. 3

Język angielski - sem. 4

Język rosyjski - sem. 1

Język rosyjski - sem. 2

Język rosyjski - sem. 3

Język rosyjski - sem. 4

6

Proseminarium

B.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

7

Psychologia ogólna

8

Historia myśli pedagogicznej

9

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

10

Pojęcia i systemy pedagogiczne

11

Socjologia ogólna

12

Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP w placówkach oświatowych

13

Pedagogika społeczna

14

Teoria wychowania

15

Podstawy filozofii

16

Psychologia rozwoju człowieka

17

Pedeutologia i etyka w pracy pedagoga

18

Dydaktyka specjalna

19

Emisja głosu

20

Dydaktyka ogólna

21

Podstawy pedagogiki specjalnej

22

Psychologia społeczna i wychowawcza

23

Psychologia kliniczna

24

Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne

25

Komunikacja interpersonalna - warsztat metodyczny

26

Metody badań społecznych i pedagogicznych

C1.

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika resocjalizacyjna

27

Pedagogika resocjalizacyjna i diagnoza w resocjalizacji

28

Psychologia niedostosowania społecznego

29

Prawo rodzinne i opiekuńcze

30

Kryminologia z elementami wiktymologii i suiscydologii

31

Współczesne patologie społeczne

32

Współczesne koncepcje resocjalizacji

33

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

34

Przestępczość i postępowanie w sprawach nieletnich

35

Instytucje wychowania resocjalizacyjnego

36

Metody pracy resocjalizacyjnej i penitencjarnej

37

Socjoterapia w resocjalizacji

38

Mediacje sądowe i  pozasądowe- organizacja i zadania

39

Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną

40

Metody pracy z osobami uzależnionymi

41

Metodyka oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w środowisku otwartym i zamkniętym

42

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny

43

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

Semestr 5

Semestr 6

C2.

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

27

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej

28

Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

29

Diagnoza dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się

30

Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

31

Warsztat terapeuty pedagogicznego

32

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży i postępowanie w sprawach nieletnich

33

Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji

34

Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w pracy terapeutycznej (IPET)

35

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

36

Warsztaty rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Mediacje szkolne

37

Planowanie i organizacja terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych - terapia trudności wychowawczych

38

Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy

39

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

40

Rozwijanie umiejętności poznawczych i techniki efektywnego uczenia się

41

Metodyka zajęć terapeutycznych z dzieckiem z zaburzeniami  emocjonalnymi  i funkcjonowania społecznego. Metody pracy z grupą – TUS

42

Współpraca z rodziną dziecka z grupy ryzyka i ucznia ze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

43

Działania profilaktyczne w terapii pedagogicznej

44

"SEMINARIUM DYPLOMOWE (w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)"

Semestr 5

Semestr 6

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.