+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Pedagogika II stopień (ogolnoakademicki) - karty przedmiotów

Pedagogika II stopień (ogólnoakademicki) - karty przedmiotów

 

Zapraszamy do zapoznania się z kartami poszczególnych przedmiotów realizowanych na studiach II stopnia - kierunek PEDAGOGIKA (profil ogólnoakademicki)

A.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)

2

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)

3

Język obcy

B.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

4

Pedagogika ogólna

5

Statystyka z demografią

6

Metodologia badań społecznych

7

Andragogika

8

Antropologia kulturowa

9

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

10

Pedagogika porównawcza

11

Pedeutologia

12

Logika

13

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

14

Emisja głosu - warsztat

15

Etyka w zawodzie nauczyciela

C 1

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

16

Pedagogika przedszkolna z metodyką

17

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką

18

Muzyka i ruch w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

19

Współczesne koncepcje terapii dziecka

20

Edukacja polonistyczna z metodyką

21

Edukacja matematyczna z metodyką

22

Edukacja fizyczno-zdrowotna z metodyką

23

Edukacja techniczna i plastyczna z metodyką

24

Edukacja przyrodnicza z metodyką

25

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

26

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z metodyką - warsztat

27

Technologie zdalnego nauczania na różnych poziomach edukacji

28

Współpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

29

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju o podłożu psychogennym

30

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką - warsztat

31

Praca korekcyjno-kompensacyjna - warsztat

32

Rewalidacja indywidualna dziecka - warsztat

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

C 2

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

16

Polityka społeczna

17

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

18

Współczesne koncepcje resocjalizacji

19

Polski system penitencjarny

20

Prawo rodzinne i opiekuńcze

21

Pedagogika penitencjarna

22

Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych

23

Organizacja i zadania mediacji sądowej

24

Organizacja i zadania kurateli sądowej

25

Odpowiedzialność karna nieletnich

26

Metodyka pracy socjoterapeutycznej - warsztat

27

Metody diagnozy w resocjalizacji - warsztat

28

Metody pracy penitencjarnej

29

Metoda projektów w pracy resocjalizacyjnej

30

Metodyka pracy mediatora sądowego - warsztat

31

Nowatorskie formy terapii  - warsztat

32

Metodyka pracy kuratora  - warsztat

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

C 3

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

16

Polityka społeczna

17

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

18

Współczesne koncepcje resocjalizacji

19

Współczesne koncepcje terapii dziecka

20

Pedagogika penitencjarna

21

Metodyka zajęć terapeutycznych

22

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

23

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

24

Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych

25

Odpowiedzialność karna nieletnich

26

Metodyka pracy socjoterapeutycznej - warsztat

27

Metody diagnozy w resocjalizacji - warsztat

28

Wspólpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

29

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z aburzeniamni rozwoju o podłożu psychogennym

30

Praca korekcyjno-kompensacyjna - warsztat

31

Nowatorskie formy terapii  - warsztat

32

Rewalidacja indywidualna  - warsztat metodyczny

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

A.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) I (DO WYBORU*)

2

Przedmiot ogólnouczelniany (HIS) II (DO WYBORU*)

3

Język obcy

B.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

4

Pedagogika ogólna

5

Statystyka z demografią

6

Metodologia badań społecznych

7

Andragogika

8

Antropologia kulturowa

9

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

10

Pedagogika porównawcza

11

Pedeutologia

12

Logika

13

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

14

Emisja głosu - warsztat

15

Etyka w zawodzie nauczyciela

C 1

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną

16

Pedagogika przedszkolna z metodyką

17

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką

18

Muzyka i ruch w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

19

Współczesne koncepcje terapii dziecka

20

Edukacja polonistyczna z metodyką

21

Edukacja matematyczna z metodyką

22

Edukacja fizyczno-zdrowotna z metodyką

23

Edukacja techniczna i plastyczna z metodyką

24

Edukacja przyrodnicza z metodyką

25

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

26

Metodyka zajęć terapeutycznych - warsztat

27

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży - warsztat

28

Współpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

29

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju o podłożu psychogennym

30

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką - warsztat

31

Praca korekcyjno-kompensacyjna - warsztat

32

Rewalidacja indywidualna dziecka - warsztat

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

C 2

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

16

Polityka społeczna

17

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

18

Współczesne koncepcje resocjalizacji

19

Polski system penitencjarny

20

Prawo rodzinne i opiekuńcze

21

Pedagogika penitencjarna

22

Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych

23

Organizacja i zadania mediacji sądowej

24

Organizacja i zadania kurateli sądowej

25

Odpowiedzialność karna nieletnich

26

Metodyka pracy socjoterapeutycznej - warsztat

27

Metody diagnozy w resocjalizacji - warsztat

28

Metody pracy penitencjarnej

29

Metoda projektów w pracy resocjalizacyjnej

30

Metodyka pracy mediatora sądowego - warsztat

31

Nowatorskie formy terapii  - warsztat

32

Metodyka pracy kuratora  - warsztat

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

C 3

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

16

Polityka społeczna

17

Metodyka pracy resocjalizacyjnej

18

Współczesne koncepcje resocjalizacji

19

Współczesne koncepcje terapii dziecka

20

Pedagogika penitencjarna

21

Metodyka zajęć terapeutycznych

22

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

23

Elementy logopedii i terapii zaburzeń mowy

24

Patologie społeczne z elementami tworzenia programów profilaktycznych na użytek działań resocjalizacyjnych

25

Odpowiedzialność karna nieletnich

26

Metodyka pracy socjoterapeutycznej - warsztat

27

Metody diagnozy w resocjalizacji - warsztat

28

Współpraca placówek oświatowych z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

29

Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju o podłożu psychogennym

30

Praca korekcyjno-kompensacyjna - warsztat

31

Nowatorskie formy terapii  - warsztat

32

Rewalidacja indywidualna  - warsztat metodyczny

33

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(w tym przygotowanie pracy dyplomowej i prezentacji do egzaminu dyplomowego)

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.