+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Od nowego roku akademickiego (1 października 2019) zmianie ulegają zasady kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej. Kształcenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie realizowane na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich – PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest w pełni przygotowana i gotowa, aby od 1 października 2019 roku rozpocząć kształcenie na nowych zasadach. Wszystkich zainteresowanych studiowaniem PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ na WSGE zachęcamy do zapoznania się z artykułem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat nowych zasad, który dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje

Nowy kierunek to szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu dla nowych kandydatów, ale też opcja dla tych, którzy ukończyli PEDAGOGIKĘ PRZEDSZOKOLNĄ I WCZESNOSZKOLNĄ na studiach I stopnia (licencjat) i chcą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich. Nowe przepisy przewidują sytuację, gdzie absolwent studiów licencjackich przyjęty zostanie w trybie rekrutacji na I semestr, a następnie w ramach przeniesienia osiągnięć, zostanie przeniesiony na semestr wyższy.