+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Archiwum Wydawnictwa

Publikacje 2008

Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego

 

 

Rok Wydania:2008

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:83-921936-7-9

Liczba stron:73

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo międzynarodowe; potęga technologiczna; ochrona terytorium państwa; porządek międzynarodowy; bezpieczeństwo kooperatywne; walka z terroryzmem; demokratyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego;

Download publication / pobierz cały

Historia filozofii w zarysie

Autor/rzy:

Dorota Łażewska

 

 

Rok Wydania:2008

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:

Liczba stron:114

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: historia filozofii; filozofia grecka; filozofia chrześcijańska;

Fragment wstępu / Opis:

Niniejszy skrypt, jako poświęcony filozofii, ma za zadanie ukazać sylwetki najważniejszych filozofów, ich poglądy obecne w dziejach filozofii, a także to, czym jest sama filozofia w tym, co dla niej zasadnicze. Filozofia jest ogólną wiedzą o rzeczywistości, którą ludzie, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stanowiska pragną poznać i zrozumieć. Ta wiedza dotyczy przy tym rzeczy najważniejszych (tzn. zasadniczych i ostatecznych) dla każdego człowieka. Należą do nich np. sens życia i śmierci, wartość cierpienia, istota miłości i przyjaźni, dążenie do szczęścia, prawda o dobru i złu, zagadnienie prawdziwości lub fałszu w poznawaniu świata.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalne zagrożeń

Autor/rzy:

pod redakcją Marka Lisieckiego oraz Mirosławy Raczkowskiej-Lipińskiej

 

Rok Wydania:2008

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:

Liczba stron:308

Oprawa:miękka

format:208x295 mm

Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem; kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego; bezpieczeństwo osobiste; bezpieczeństwo  publiczne; bezpieczeństwo narodowe; klęski żywiołowe; terroryzm; bezpieczeństwo militarne; bezpieczeństwo pozamilitarne; bezpieczeństwo żywności; bezpieczeństwo finansowe; bezpieczeństwo socjalne; ochrona zdrowia; zagrożenia cywilizacyjne; zagrożenia internetowe;  postępowanie z nieletnimi; edukacja medialna; działanie policji na rzecz bezpieczeństwa

Fragment wstępu / Opis:

Tradycyjne rozumienie bezpieczeństwa jako obronność, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwo nie przystaje już do dzisiejszych czasów. Obecnie i w przyszłości do bezpieczeństwa trzeba podchodzić szerzej – także, a może przede wszystkim, z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego, ekologicznego, zdrowotnego, ekonomiczno-gospodarczego, politycznego. Celem funkcjonowania systemów bezpieczeństwa przede wszystkim powinien być bezpieczny byt i rozwój obywateli, ich swobód obywatelskich, ochrona środowiska itd. Realizację tych celów powinno zapewnić skuteczne i sprawne zarządzanie tymi systemami. Tak bezpieczeństwo postrzegane jest w całej Unii Europejskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem – to nie tylko sztuka, to także nauka, to odpowiedni system kształcenia ściśle powiązany z praktyką oraz badaniami. Jako przedmiot, czy też grupa przedmiotów dydaktycznych, zarządzanie bezpieczeństwem osiąga swoją znaczącą rolę w programach kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, a w przyszłości i trzeciego stopnia, na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, a także na innych kierunkach, na przykład w programie kierunku zarządzane, administracja, socjologia itd. Zarządzanie bezpieczeństwem jest treścią wielu studiów podyplomowych, kursów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla pracowników funkcjonujących w strukturach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w programach dla obywateli (podstawowego odbiorcy usług). Nasuwają się jednak pytania: Na ile programy te przystają do dzisiejszej rzeczywistości? Na ile są przydatne dla praktyki? Na ile są zbieżne z programami realizowanymi w innych państwach?

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych

Autor/rzy:

Barbara Karolczak-Biernacka

 

 

Rok Wydania:2008

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:

Liczba stron:32

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: korupcja; działania anty-korupcyjne;

Fragment wstępu / Opis:

Termin k o r u p c j a pochodzi od łacińskiego słowa corruptio, co oznacza ‘zepsucie, przekupstwo’ od corrumpere ‘rozszarpać; zniszczyć; zepsuć (moralnie)’, i w polskim ujęciu oznacza „zepsucie, demoralizację, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność”2 lub dosłowniej „przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby sprawujące jakiś urząd w zamian za wykonanie jakiejś czynności urzędowej lub za naruszenie prawa; przekupstwo”.Korupcja, choć jest zjawiskiem znanym i powszechnie występującym, jest trudna do jednoznacznego określenia, wykrycia, i zbadania, a zwłaszcza do całkowitej eliminacji z życia publicznego. Ponieważ ma charakter patologii, deprawuje wszelką władzę, funkcjonariuszy publicznych, nawet resort sprawiedliwości, deprawuje urzędy i instytucje społeczne, a także sektor prywatny.

download full PDF / pobierz całą publikację

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.