+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Kandydaci

Kandydaci

Rekrutacja

Treść uchwały rekrutacyjnej:

- na rok akadmicki 2018/2019

- na rok akadmicki 2019/2020

Rekrutacja na studia wyższe składa się z dwóch etapów:

I. Rejestracji Kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:

 • na głównej stronie Uczelni wejść w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT
 • zalogować się z pozycji REKRUT - podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail; osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem
  ponownie zalogować się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła
  wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki w kwestionariuszu
 • wydrukować kwestionariusz; jeśli nie można wydrukować kwestionariusza, prosimy dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a sam kwestionariusz zostanie wydrukowy dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.

II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowany z Wirtualnego Dziekanatu (lub pobrany TUTAJ) i wypełniony kwestionariusz – podanie o przyjęcie na studia

2a. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu, przy nowej maturze – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu – studia I i II stopnia

2b. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu - tylko studia II stopnia

3. 1 aktualną fotografię, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem, w tym również kopia w wersji elektronicznej

4. kopię dowodu osobistego (czytelną) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia oraz oryginał do wglądu.

5. dowody wniesionych opłat

 

W dniu zapisu należy uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłatę wpisowego.

W przypadku promocji wpisowego w dniu zapisu należy wpłacić pierwszą ratę czesnego.

Numer konta Uczelni znajduje się z zakładkach KONTAKT oraz TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT NA STUDIACH WYŻSZYCH.

Po dokonaniu opłaty przelewem należy w dniu zgłoszenia się do Dziekanatu z kompletem dokumentów  dostarczyć potwierdzenie transakcji. 

Płatności można dokonać również na miejscu – w kasie Uczelni.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

(studia I stopnia – 3 lata, studia II stopnia – 2 lata)

 

I ROK

semestr I zimowy

 • wpisowe + opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • czesne za październik – do 20 września 2018 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • czesne za listopad – do 20 października 2018 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2018 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2018 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2019 r.

semestr II  letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2019 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2019 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2019 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2019 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2019 r.

 

II ROK

semestr III  zimowy

 • czesne za październik – do 20 września 2019 r.,
 • czesne za listopad – do 20 października 2019 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2019 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2019 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2020 r.

semestr IV letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2020 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2020 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2020 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2020 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2020 r.

 

III ROK

semestr V zimowy

 • czesne za październik – do 20 września 2020 r.,
 • czesne za listopad – do 20 października 2020 r.,
 • czesne za grudzień – do 20 listopada 2020 r.,
 • czesne za styczeń – do 20 grudnia 2020 r.,
 • czesne za luty – do 20 stycznia 2021 r.

semestr VI letni

 • czesne za marzec – do 20 lutego 2021 r.,
 • czesne za kwietnia – do 20 marca 2021 r.,
 • czesne za maj – do 20 kwietnia 2021 r.,
 • czesne za czerwiec – do 20 maja 2021 r.,
 • czesne za lipiec – do 20 czerwca 2021 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Kierunek studiów I stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Administracja

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

393- (miesięcznie)

1925,70- (za semestr)

3851,40- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Wydział Nauk Społecznych)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

(Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim)

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Pedagogika

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

350- (miesięcznie)

1750,- (za semestr)

3430,- (za rok)

Prawo urzędnicze

455- (miesięcznie)

2229,50- (za semestr)

4459- (za rok)

388- (miesięcznie)

1901,20- (za semestr)

3802,40- (za rok)

Zarządzanie

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

393- (miesięcznie)

1925,70- (za semestr)

3851,40- (za rok)

Kierunek studiów II stopnia

Forma stacjonarna

Forma niestacjonarna

Bezpieczeństwo wewnętrzne

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

Pedagogika

505- (miesięcznie)

2474,50- (za semestr)

4949- (za rok)

430 - (miesięcznie)

2107,- (za semestr)

4214,- (za rok)

Zarządzanie

606- (miesięcznie)

2969,40- (za semestr)

5938,80- (za rok)

499- (miesięcznie)

2445,10- (za semestr)

4890,20- (za rok)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wpisowego,

- opłaty rekrutacyjnej.

 

Numer konta Uczelni znajduje się z zakładkach KONTAKT oraz TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH.

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez słuchaczy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO

Wpisowe i opłata rekrutacyjna płatne są w dniu zapisu na studia. Opłaty można uiszczać w kasie Uczelni oraz przelewem na numer konta bankowego Uczelni.

 • wpisowe i opłata rekrutacyjna – w dniu zapisu na studia,
 • I opłata – do 20 września 2018 r. (płatne w dniu zapisu na studia w przypadku promocji wpisowego),
 • II opłata – do 20 października 2018 r.,
 • III opłata – do 20 listopada 2018 r.,
 • IV opłata – do 20 grudnia 2018 r.,
 • V opłata – do 20 stycznia 2019 r.,
 • VI opłata – do 20 lutego 2019 r.,
 • VII opłata – do 20 marca 2019 r.,
 • VIII opłata – do 20 kwietnia 2019 r.,
 • IX opłata – do 20 maja 2019 r.,
 • X opłata – do 20 czerwca 2019 r.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

 2

375 zł – miesięcznie

1837,50 zł – za semestr

3675 zł – za rok 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

400 zł – miesięcznie

1960 zł – za semestr

3920 zł – za rok

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

300 zł – miesięcznie

1470 – za semestr

2940 zł – za rok

Diagnoza i terapia autyzmu

2

300 zł – miesięcznie

1470 – za semestr

2940 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

220 zł – miesięcznie

1078 – za semestr

2156 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

200 zł – miesięcznie

980 zł – za semestr

1960 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

230 zł – miesięcznie

1127 – za semestr

2254 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

350 zł – miesięcznie

1715 – za semestr

3430 zł – za rok

 

PROMOCJE

 • do  30 września 2018 r. - WPISOWE 0 zł (aneks 1) 
 • Zarządzanie oświatą - promocja do 30 września - WPISOWE 0 zł + promocja czesnego (aneks 3):

- 170,00 zł /mc

- 850,00zł za semestr

- 1700,00 zł za rok (całość)

 • Co najmniej 3-osobowa grupa zatrudniona w tym samym zakładzie pracy (poświadczone zaświadczeniem), promocja czesnego na jednej racie (aneks 4):

Nazwa studiów podyplomowych

Wysokość ulgi

Socjoterapia

50 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

50 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

50 zł

Diagnoza i terapia autyzmu

50 zł

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

30 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

30 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy

50 zł

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

50 zł

 

Wysokość czesnego dla poszczególnych studiów podyplomowych z ww. promocją  przedstawia się następująco:

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

2

325 zł – miesięcznie

1625 zł – za semestr

3250 zł – za rok 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Diagnoza i terapia autyzmu

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 – za semestr

3000 zł – za rok

PROMOCJA CZESNEGO NA ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ NIE  ŁĄCZY  SIĘ Z PROMOCJĄ DLA 3-OSOBOWEJ GRUPY

 

 • Do 30 września - wpisowe 0 zł + promocja czesnego dla 3-osobowej grupy (aneks nr 2):

Nazwa studiów podyplomowych

Liczba semestrów

Wysokość czesnego

Socjoterapia

2

325 zł – miesięcznie

1625 zł – za semestr

3250 zł – za ror

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

2

350 zł – miesięcznie

1750 zł – za semestr

3500 zł – za rok

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Diagnoza i terapia autyzmu

2

250 zł – miesięcznie

1250 – za semestr

2500 zł – za rok

Zarządzanie oświatą

(studia e-learningowe)

2

190 zł – miesięcznie

950 zł – za semestr

1900 zł – za rok

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(studia e-learningowe)

2

170 zł – miesięcznie

850 zł – za semestr

1700 zł – za rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

180 zł – miesięcznie

900 zł – za semestr

1800 zł – za rok

Administrowanie bezpieczeństwem informacji

2

300 zł – miesięcznie

1500 – za semestr

3000 zł – za rok

 

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez kursantów:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumu, imię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

 

Terminy płatności

 • całość opłaty należy wnieść w dniu zapisu na kurs dokształcający

 

 Wysokość opłat dla poszczególnych kursów dokształcających 

Nazwa kursu dokształcającego

Wysokość opłat

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

120 zł

Kurs kierownika wypoczynku

120 zł

Kurs wychowawcy wypoczynku

150 zł

Terapia ręki (I stopień)

180 zł

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.