+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Współpraca

Współpraca

Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez WSGE

Projekt „Wskazujemy studentom drogę do kariery” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GRAFIK WSPARCIA: link

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej poprzez zapewnienie studentom możliwości odbycia stażu, wizyt studyjnych, szkoleń zawodowych, modyfikację programów studiów, zaangażowanie wykładowców z zagranicy, szkolenia i staże dla kadry dydaktycznej uczelni, szkolenia dla kadry administracyjnej i kierowniczej, zakupu i aktualizację narzędzi informatycznych stosowanych przez uczelnię w okresie 01.09.2018 - 31.08.2022 .

Dzięki w/w działaniom WSGE podniesie jakość kształcenia oraz obsługi studentów, zwiększając ich szanse na rynku pracy oraz zachęcając do dalszego zdobywania wykształcenia. Poprzez objęcie projektu wielu płaszczyzn funkcjonowania uczelni możliwe będzie kompleksowe podejście do zwiększenia poziomu jakościowego doświadczeń zapewnianych przez uczelnię, poprzez oddziaływanie nie tylko bezpośrednio na studentów (ST), ale również na pracowników  uczelni oraz infrastrukturę.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w tym zakup nowego sprzętu do laboratorium informatycznego
 2. Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunkach Pedagogika i Zarządzanie, w tym zakup licencji do programu Praksja-ćwiczenia usprawniające emisję głosu oraz STATISTICA – licencja dla pracowników i studentów
 3. Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia (Przedmioty: Human Resources Management, Development strategies and contemporary theories of entrepreneurship, Public relations, International marketing with communication and promotion in marketing, Negotiations and communication in business, Management concepts)
 4. Certyfikowane szkolenia zawodowe dla studentów (grupa co semestr: kurs języka migowego dla studentów Pedagogiki, kurs Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego, European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych dla studentów Zarządzania)
 5. Szkolenia językowe dla studentów (co semestr: 3 grupy język angielski biznesowy, 2 grupy język polski biznesowy)
 6. Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów (warsztaty kształtujące kompetencje miękkie, wizyty studyjne)
 7. Staże dla studentów (3 nabory rocznie: 180 godzin dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego, 240 godzin dla studentów Zarządzania, 360 godzin dla studentów Pedagogiki)
 8. Szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni
 9. Staże dydaktyczne dla kadry dydaktycznej uczelni
 10. Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej
 11. System USOS
 12. Aktualizacja platformy e-learningowej

Więcej informacji: Iwona Florek iwona@wsge.edu.pl

Grafik wsparcia dostępny jest w pliku do pobrania (pdf) - GRAFIK WSPARCIA

 

IFORMACJE O OGŁOSZENIACH w ramach projektu:

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę cateringu na zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji szkoleń językowych dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji warsztatów dla 8 grup studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup licencji programu Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji kursów (Języka migowego, Nowoczesne środki zabezpieczenia technicznego, EBCL) dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji 15 szkoleń dla kadra kierowniczej, kadry administracyjnej oraz pracowników działu księgowo-finansowego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczących w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji 11 szkoleń dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

 

Nasza Uczelnia realizuje projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”

WSGE realizuje projekt pod tytułem „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży” (nr projektu POWR.03.01.00-00-U071/17-00) organizowanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, współfinansowanym przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt ma na celu:

- zapoznanie młodzieży z tematyką ekologii, dbania o planetę, wdrażania dobrych nawyków oraz poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych;

- wzmocnienie w młodzieży zdolności analitycznych, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów poprzez cykl zajęć związanych z zwalczaniem przestępczości.

- samodzielne przygotowanie strony www przez UCZ (przy pomocy tabletów i odpow. oprogr.), kształtowanie świadomości i odpowiedniego zakresu wiedzy na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych i technologii informacyjnej.

- zwiększeni kompetencji wychowawczych.

Aby osiągnąć założone cele projekt realizowany jest w 3 ścieżkach tematycznych dla uczniów i w 1 ścieżce tematycznej dla rodziców.

Warsztaty w ramach ścieżki młodego obrońcy Ziemi:

 1. Warsztat ratujmy naszą planetę 
 2. Warsztat domowo ekologia
 3. Warsztat świadomy konsument
 4. Warsztat segregacja to podstawa
 5. Wycieczka do Rogalina, Mosiny

Warsztaty w ramach ścieżki badacza zagadek kryminalnych:

 1. Warsztat z ekspertem od daktyloskopii , ekspert od linii papilarnych
 2. Warsztat przestępstwa w bajkach 
 3. Wykład praca w policji - fakty i mity

Warsztaty w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwa:

 1. Warsztaty jak projektować bezpieczną stronę internetową
 2. Warsztaty bezpieczeństwo w sieci na każdym kroku

 Wykłady w ramach ścieżki zajęć dla rodziców:

 1. Wykład rozwijanie kompetencji społecznych i wychowawczych 

 

W projekcie weźmie udział 480 uczniów w Józefowa lub/i Otwocka oraz 20 rodziców w latach 2018, 2019 i 2010.

Pierwsze zajęcia odbędą się 10 listopada 2018.

Harmonogram wsparcia w linku poniżej: link do harmonogram wsparcia

INFORMACJA O OGŁOSZENIEACH W RAMACH PROJEKTU:

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę organizacji i realizacji w roku 2018, 2019, 2020 następujących warsztatów/wykładów w ramach 4 ścieżek edukacyjnych: ścieżka młodego obrońcy ziemi ścieżka badacza zagadek kryminalnych ścieżka cyberbezpieczńestwa ścieżka zajęć dla rodziców dla młodzieży szkolnej w wieki 11-15 lat z gmin Józefów i Otwock w powiecie otwockim i rodziców uczestniczących w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.