+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Nauka

Nauka

Wydawnictwo WSGE

Wydawnictwo WSGE rozpoczęło działalność w 2004. Stanowi integralną jednostkę uczelnianą, która zajmuje się publikacją książek, skryptów, czasopism naukowych Journal of Modern Science, Intercultural Communication i raportów z badań prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni. Wydawnictwo WSGE posiada w swoim dorobku blisko 100 tytułów wydanych książek oraz  2 czasopisma naukowe o międzynarodowej randze i zasięgu.

Potrzeba powołania Wydawnictwa WSGE wynika z dużej aktywności badawczej naszych pracowników, która wymaga rozpowszechniania informacji o ich dokonaniach naukowych. Organizowane są seminaria i konferencje naukowe, których efekty również publikowane są w wydawnictwach uczelni.

Publikacje Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród naszych studentów, ale również przedstawicieli świata nauki z Polski i zagranicy. Z roku na rok umacnia się również pozycja Wydawnictwa WSGE, co stanowi efekt wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji, rosnącej liczby cytowań oraz poszerzającego się grona czytelników.

Autorzy zgłaszają propozycje do planu wydawniczego, które są opiniowane przez Komitet Wydawniczy Wydawnictwa WSGE i poddawane zewnętrznym recenzjom wydawniczym. Plan wydawniczy Wydawnictwa WSGE obejmuje m.in. podręczniki akademickie, raporty z badań, monografie poświęcone ważnym zagadnieniom naukowym, przedstawiające całokształt aktualnych doniesień w danej dziedzinie.

Wszystkie publikacje Wydawnictwa są starannie opracowywane – poddane są redakcji merytorycznej, redakcji technicznej, korekcie oraz opracowaniu graficznemu. 

Wydawnictwo WSGE funkcjonuje w oparciu o Regulamin Wydawnictwa WSGE przyjęty zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora WSGE z dnia 7 czerwca 2016 r. Przyjęte zasady publikowania podyktowane są aktualnymi światowymi trendami w zakresie publikacji wydawnictw naukowych.

Siedziba Wydawnictwa znajduje się w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów.

Regulamin Wydawnictwa WSGE

ZASADY PUBLIKOWANIA

ZASADY PUBLIKOWANIA [wersja skrócona - 2 str.]

INSTRUKCJA FORMATOWANIA NAGŁÓWKÓW

Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji...[CC-BY-SA]

Oświadczenie dla samodzielnego autora

Oświadczenie dla autora głównego [publikacje wieloautorskie]

 

PUBLISHING REGULATIONS [short version]

Agreement to honorary licence... CC-BY-SA

Declaration for author

Declaration for main author [publication of co-authors]