Studiuj poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne w Mińsku Mazowieckim

Korzyści

  • pozyskanie wiedzy z zakresu poszukiwania osób zaginionych, zwłok i profilowania psychologicznego,
  • uzyskanie „Zaświadczenia Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych”, wykształcenie umiejętności planowania i doboru właściwych metod oraz narzędzi prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratunkowych,
  • wykształcenie umiejętności pozyskiwania i analizy informacji z wykorzystaniem analizy śledczej,
  • zdobycie praktyczne wiedzy dotyczącej metodyki poszukiwania osób zaginionych, zwłok i profilowania psychologicznego,
  • zwiększenie szansy absolwenta na rynku pracy w takich zawodach i instytucjach jak: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Organy Wymiaru Sprawiedliwości, Sądy, kancelarie prawne,
  • umożliwienie współpracy w projektach realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów
    i Biegłych Sądowych:
    • program studiów podyplomowych „Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne” to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. 10 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje pozyskanie wiedzy, która przekazywana jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Cel kierunku studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu poszukiwania osób zaginionych, zwłok i profilowania psychologicznego z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia akcji ratunkowych i poszukiwań osób zaginionych, zwłok i profilowania psychologicznego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Studia podyplomowe „Poszukiwania osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne” przedstawiają nowy wymiar pozyskiwania i analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia analizy śledczej. Studia te prezentują i wyjaśniają zastosowanie unikatowych narzędzi wspomagających proces analizy oraz zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań a także inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej.

Skip to content