2024

Uchwała – 2/2024– Senatu Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę nr 15/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na rok akademicki 2024/2025 (uchwała rekrutacyjna)

Uchwała – 1/2024 – Senatu Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Akademię Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie

2023

Uchwała – 15/2023 – zasady i tryb przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 4/2023 (w sprawie regulaminu studiów)

Uchwała – 1/2023 – zmieniająca treść uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024

2022

Uchwała nr 15/2022 (w sprawie ustalenia planu i programu jednolitych studiów magisterskich, na kierunku psychologia)

Uchwała – 11/2022 – zasady i tryb przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na rok akademicki 2023/2024

2021

Uchwała nr 14/2021 (w sprawie regulaminu studiów)

Uchwała – 8/2021 – zasady i tryb przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Senatu – 7/2021 – zmieniająca treść uchwały rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Skip to content