To interdyscyplinarna grupa badawcza podejmująca badania naukowe z obszaru 3 dyscyplin nauki: pedagogiki, psychologii oraz socjologii. Zespół badawczy pracuje w ramach metod analityczno-syntetycznych, ilościowych i jakościowych, zaś analiza zmian i współczesnych wyzwań powstających w wyniku oddziaływania mediów i nowych technologii cyfrowych stanowi rdzeń spajający kierunki prac badawczych.

W ramach zespołu będą organizowane cykliczne spotkania naukowe w formie seminariów, a także podejmowane inne inicjatywy służące rozwojowi naukowemu (prezentacja koncepcji rozpraw doktorskich/habilitacyjnych), w tym opracowanie tekstów naukowych oraz organizowanie wydarzeń w formie konferencji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym

  • 23.10.2023 
  • 4.12.2023 
  • 05.02.2024 

Kierownik: dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel,
Dr Waldemar Grądzki,
Dr Anna Krajewska,
Dr Ewa Lubina,
Dr Aleksandra Lukasek,
Dr Grzegorz Świecarz,
Mgr Artur Banaszak,
Mgr Renata Bronisz,
Mgr Ewelina Jamiołkowska,
Mgr Hanna Lewandowska,
Mgr Małgorzata Miazek,
Mgr Karolina Radyńska-Cenkier,
Mgr Dorota Rosłonek,
Mgr Wioleta Wieczorek-Płochocka,
Mgr Małgorzata Wielądek,
Mgr Dorota Wodnicka.

Skip to content