Array
Adres ul. Sienkiewicza 4; 05-410 Józefów
Array
Numer telefonu Józefów +48 22 789 19 03
Array
Numer telefonu Filia Mińsk +48 25 758 86 45

Jeśli zainteresowała Państwa oferta edukacyjna naszej uczelni, to zachęcamy do kontaktu. Przygotowaliśmy atrakcyjne, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy kierunki studiów, takie jak Bezpieczeństwo wewnętrzneZarządzanie, Pedagogika, Administracja, Psychologia, Prawo czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferujemy studia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie oraz studia podyplomowe m.in. w formie e-learningu. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze naukowej świadczymy usługi kształcenia na najwyższym poziomie merytorycznym.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z naszą ofertą studiów magisterskich, licencjackich, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Akademia Nauk Stosowanych WSGE 
im. A. De Gasperi w Józefowie 
ul. Sienkiewicza 4 (wejście od ul. Wawerskiej)
05-410 Józefów
NIP  532-18-23-156 
REGON  015281183

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów i słuchaczy w złotych:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA)

52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytułem: nr albumuimię i nazwisko studenta, dodatkowe informacje

Numer konta bankowego do opłat wnoszonych przez studentów i słuchaczy w euro:

 

WSGE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN JÓZEFÓW

Address: ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Jozefow

Bank – PKO BP

Swift: BPKO PL PW

IBAN: PL 64 1020 1127 0000 1102 0198 5654

Pełne koszty przelewu są po stronie Studenta. Uczelnia powinna otrzymywać pełne opłaty.

Rektorat Uczelni
mgr Joanna Majewska
tel. 22 789 19 03
tel./fax: 22 789 60 96
mail: rektorat@wsge.edu.pl

Biuro Obsługi Kształcenia (dawny Dziekanat)
tel. 22 780 10 07 w. 14 lub 18
mail: sekretariat@wsge.edu.pl

Kierownik BOK – Beata Zawadka
mail: b.zawadka@wsge.edu.pl

Specjalista ds. studenckich –Dominika Mucha
mail: dominika.mrozinska@wsge.edu.pl

Specjalista ds. studenckich –Katarzyna Gruza
mail: katarzyna.gruza@wsge.edu.pl

Godziny pracy BOK
Poniedziałek – 08:00 -16:00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 10.00-18.00 
Sobota – nieczynne

Biuro Obsługi Kształcenia – Filia AWSGE w Mińsku Mazowieckim
ul. Gen K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 758 86 45
mail: bok-mm@wsge.edu.pl

Specjalista ds. studenckich – Olga Szczęsna
mail: olga.szczesna@wsge.edu.pl

Godziny pracy BOK Mińsk Mazowiecki
Poniedziałek – 08:00 -16:00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 10.00-18.00 
Sobota – nieczynne

Biuro Karier 
Kierownik – dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
tel. 22 780 10 07 w. 14
mail: m.such-pyrgiel@wsge.edu.pl 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Studiów Anglojęzycznych
Pelnomocnika ds. studiów zagranicznych – mgr Marta Bojaruniec
tel. 22 780 10 07 w. 16
mail: marta@wsge.edu.pl

mgr Artur Banaszak
mail: artur.banaszak@wsge.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych: Artur Banaszak
tel. 22 780 10 07 w. 16
e-mail: bon@wsge.edu.pl

Godziny pracy BON
Poniedziałek – 08:00 -16:00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 08.00-16.00

Dział Księgowości
Główna księgowa – Magdalena Kuklis
tel. 22 780 10 07 w. 33

Komisja stypendialna
mgr Urszula Anisiewicz
22 780 10 07 w 25
mail: stypendia@wsge.edu.pl

Dział Kadr
mgr Marta Bojaruniec
tel. 22 780 10 07 w. 33
mail: marta@wsge.edu.pl

Dział Projektów i Wymiany Międzynarodowej (Erasmus)
dr Iwona Florek
tel. 22 780 10 07 w. 23
mail: iwona@wsge.edu.pl

Dział Studiów Podyplomowych
Ilona Dawidowicz – Kierownik kształcenia specjalistycznego i studiów podyplomowych
mail: i.dawidowicz@wsge.edu.pl
tel. 22 780 10 07 w. 23 
tel./fax: 22 789 60 96

Administrator systemów komputerowych
mgr inż. Przemysław Górski
22 780 10 07 w 26
mail: administrator@wsge.edu.pl

Kasa
Edyta Banaszak
tel. 22 780 10 07 w. 21
mail: kasa@wsge.edu.pl

Godziny otwarcia Kasy
Poniedziałek – 08:00 -16:00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 08.00-16.00 
Sobota – nieczynne

Rada Patronacka
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem – dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
tel. 22 789 19 03
tel./fax: 22 789 60 96

Biblioteka i Archiwum
mgr Joanna Majewska
tel. 22 780 10 07 w. 12
mail: biblioteka@wsge.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki AWSGE
Poniedziałek – 08:00 -16:00
Wtorek – 8.00-16.00
Środa – 8.00-16.00
Czwartek – 8.00-16.00
Piątek – 08.00-16.00 
Sobota – nieczynne
Niedziela – nieczynne

Wydawnictwo AWSGE
Grzegorz Wójcicki
tel. 22 780 10 07 w.12
mail: wydawnictwo@wsge.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych WSGE
inż. Wojciech Sitek
mail: wojtek@wsge.edu.pl

Pomoc Psychologiczna 
dr Grzegorz Świecarz, psycholog
mail: pomocpsychologiczna@wsge.edu.pl

* – Obowiązek informacyjny

Skip to content