Zajęcia rozpoczną się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Studia podyplomowe realizowane modułowo

Nowość

Biznes i zarządzanie
0 zł/mc

Edycja wdrożeniowa w ramach pilotażu dydaktycznego w zakresie nauczania BiZ

Działanie nr 4 w ramach projektu „Biznes dla nastolatków” dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

Platforma edukacyjna

Moduł kształcenia specjalnego

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
240 zł/mc
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
240 zł/mc
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
240 zł/mc
Edukacja włączająca i integracyjna
240 zł/mc
Terapia pedagogiczna
240 zł/mc

Moduł zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi
250 zł/mc
Zarządzanie placówką oświatową
250 zł/mc
Zarządzanie projektami
250 zł/mc

Moduł arteterapii

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych
270 zł/mc
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej
270 zł/mc

Pozostałe studia podyplomowe

Administracja bezpieczeństwem informacji
280 zł/mc
Bezpieczeństwo i higiena pracy
310 zł/mc
Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie
250 zł/mc
Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne
335 zł/mc
Zamówienia publiczne
310 zł/mc
Bibliotekoznawstwo
240 zł/mc
240 zł/mc
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
240 zł/mc
240 zł/mc
240 zł/mc
240 zł/mc
Informatyka dla nauczycieli
240 zł/mc
Integracja sensoryczna
240 zł/mc
240 zł/mc
Muzyka i plastyka w szkole
240 zł/mc
240 zł/mc
Mediacje Rodzinne z Elementami Pomocy Psychologicznej dla Rodziny
380 zł/mc
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
270 zł/mc
Przygotowanie pedagogiczne
270 zł/mc
Psychologia dzieci i młodzieży
380 zł/mc
Psychologia kliniczna dla nauczycieli
240 zł/mc
Psychologia kryzysu i interwencji
380 zł/mc
380 zł/mc
400 zł/mc
240 zł/mc
Wczesne nauczanie języka angielskiego
240 zł/mc
Wiedza o społeczeństwie
240 zł/mc
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacja seksualną
240 zł/mc
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
240 zł/mc
Array
Adres ul. Sienkiewicza 4; 05-410 Józefów
Array
Numer telefonu +48 22 789 19 03
Skip to content