Aby zapisać się na wybrany kurs czy szkolenie prosimy wypełnić formularz, wydrukować i dostarczyć do Biura Obsługi Kształcenia

Zbliżające się szkolenia i kursy:

Szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie informacji z zakresu zastosowania bajek w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Oferta skierowana jest do nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studentów kierunków pedagogicznych zainteresowani podjęciem w przyszłości zatrudnienia w tych placówkach oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bajkoterapii.

Zagadnienia:

 1. rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 2. zagadnienia związane z lękiem u dzieci-geneza, przyczyny, objawy i formy występowania,
 3. różnorakie formy terapii wpływające na redukcję lęku u dzieci, w tym bajkoterapii
 4. wykorzystywanie bajkoterapii podczas zajęć z dziećmi.

Czas trwania: 7 godzin

Celem szkolenia jest poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci autystycznych, dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Profil Psychoedukacyjny PEP-R), nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników oraz nauka oceny poziomu rozwoju i określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów a także nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych oraz integracyjnych

Zagadnienia:

 1. Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza powstania PEP-R w ramach program,
 2. Strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego jako punkt wyjścia do diagnozowania możliwości i ograniczeń dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 3. Założenia teoretyczne PEP-R: badania porównawcze z dziećmi zdrowymi, konstrukcja profilu, rzetelność i trafność, PEP-R a testy inteligencji, posługiwanie się – kwalifikacje, warunki,
 4. Interpretacja wyników: profil rozwoju (przykłady), profil zachowań, iloraz rozwóju,
 5. Praktyczne ćwiczenie przez uczestników szkolenia sposobu oceny poszczególnych zadań.

Czas trwania: 7 godzin

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz osób pracujących z  dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami a także wszystkich, którzy zajmują się działaniami edukacyjnymi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak uczynić film wstępem do angażujących i skutecznych zajęć wychowawczych, poznają nowatorskie metody edukacji filmowej, a także podstawy realizacji innowacji pedagogicznej opartej na filmie. Poznają także funkcję wychowania przez sztukę, jako uwrażliwiania, które wprowadza w świat kultury wysokiej.

Zagadnienia:

1.Gatunki filmowe; animacja, dokument, fabuła,

 1. Ekranizacje filmowe jak wykorzystać ją do poznania literatury,
 2. Projekty filmowe dla uczestników kultury,
 3. Festiwale filmowe,
 4. Zasoby internetowe do wykorzystania w pracy z uczniem,
 5. Mistrzowie kina.

Czas trwania: 18 godzin

Warsztat dla nauczycieli przedszkolnych  Świetnie sprawdzi się w pracy z maluszkami, ze  starszakami  a takze z dziećmi z deficytami rozwojowymi i nadpobudliwośćią.
Warsztat  w formule fitness z elementami sensoryki, alternatywnej komunikacji, na którym dostaniesz narzędzia do pracy z dziećmi, do zabaw dywanowych, które rozładowują nadmiar energii, uwalniają emocje , bawią, ćwiczą orientację w schemacie ciała i przestrzeni , małą i duża motorykę, wyciszają. Niektóre zabawy mozna wykorzystać do terapii ręki . Ćwiczą świadomość siebie, czucie W warsztacie tym wykorzystane są ciekawe i proste  materiały sensoryczne, łatwe do zrobienia oraz piktogramy z alternatywnej komunikacji wspierające mowę i koncentrację uwagi.

W programie są też propozycje do wykorzystania na DZIEŃ MAMY i inne uroczystości

100 % PRAKTYKI I  SUPER ZABAWY

Proste ruchy, proste słowa atrakcyjne rekwizyty i piękna muzyka zaczarują maluchy na ,,grzeczne zuchy”

W programie:

 1. Taniec Pingwinów- na zebranie grupy, także na występy , a do tegopokażę jak zrobić  sensoryczny śnieg  nawet w środku lata
 2. Zip zip–sensoryczna zabawa z zamkiem na małą motorykę,nauka ubierania kutkii jako terapia ręki
 3. Piąteczka – zabawa z sensorycznymi rękami (muzyczna nauka liczenia do pięciu i jako terapia ręki )
 4. Cza cza – ćwiczy orientację w schemacie ciała i przestrzeni, także piosenka na występy,
 5. Rosną drzewa – piosenka na rozsypkę w grupie, harmonizuje, osadza i wycisza układ nerwowy
 6. Krasnoludek – zabawa ruchowa z piosenką z wykorzystaniem piktogramów AAC alternatywna komunikacja , ćwiczy pamięć, uwagę, tworzy ścieżki neuronalne odpowiedzialne za rozwój mowy
 7. Buziaczek przytulaczek – piosenka na występy np. Dzień mamy , babci itp
 8. Cześć witam cię – piosenka na powitaniez sensorycznymi rękami, ćwiczy strony ciała- lewa prawa i jako terapia ręk
 9. Kaczka dziwaczka- zabawa ruchowa z piosenką z wykorzystaniem piktogramów AAC, ćwiczy pamięć, uwagę, tworzy ścieżki neuronalne odpowiedzialne za rozwój mowy
 10. Sensoryczne rybki – wyciszanka kołysanka na makiecie świetlnej sensorycznej – łatwa do zrobienia i tania
 11. „Czary mary, hoku pokus” -magiczna rysowanka- jak zaczarować emocje dzieci – zabawa na świadomośc emocji, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami, zauważanie emocji z wykorzystaniem AAC

Czas trwania: 2 godziny

Co otrzymasz po warsztacie :
Piosenki mp3,
filmy z układami mp4 ,
zaświadczenie,
skrypt pdf o
obrazki AAC do piosenek pdf

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli, klas 1-3 i świetlicy, po którym nauczysz się jak błyskawicznie „Ustawiać swoją grupę”

Dowiesz się jak

 • TWORZYĆ błyskawicznie PARY, KOŁO, POCIĄG
 • JEŚĆ W CISZY
 • SPOKOJNIE SIEDZIEĆ NA KRZESŁKU
 • Z NIEBIAŃSKIM SPOKOJEM OPANOWAĆ HAŁAS W GRUPIE

A wszystko to – FITNESSOWO.MUZYCZNIE.KREATYWNIE w energii ZUMBY, MAGICZNE piosenki i układy  FITNESS oraz ANIMOWANE BAJKI z SUPER BOHATERAMI, które w sekundę ustawią Ci dzieci w grupie!  

 

PROGRAM WARSZTATU

 1. FIT KOŁO – piosenka + układ Fitness (NA ZEBRANIE GRUPY)
 2. ORIENTALNY POCIĄG – piosenka +ukłąd Fitness ( NA USTAWIENIE W POCIAGU)
 3. FIT PARY– piosenka + układ Fitness (NA USTAWIENIE W PARACH)
 4. MISIO DANCE – piosenka + układ Fitness (NA PORANNE NASTROJENIE GRUPY)
 5. ŻABA YOGA – piosenka + układ Fitness + bajka (ROZŁADOWUJĄCA ENERGIĘ GIMNASTYKA PRZED ZAJĘCIAMI
 6. FIT KURA – piosenka + układ Fitness + bajka (NA SPOKOJNE SIEDZENIE NA KRZESEŁKU)
 7. HIP HOP NA TRAWIENIE piosenka + układ Fitness + bajka ( NA CISZĘ PRZY JEDZENIU)
 8. NIEBIAŃSKA CISZA – piosenka + układ Fitness (NA REDUKCJĘ HAŁASU W GRUPIE)
 9. LWIA ŁAPA – ćwiczenie fitness (NA ZDYSCYPLINOWANIE RĄK)
 10. POZYCJA ŻÓŁWIA NINJA ćwiczenie fitness (NA USPOKOJENIE WZBURZONYCH EMOCJI, NA ZATRZYMANIE ZŁEGO ZACHOWANIA I KRZYKU)

KOLOROWE BAJKI ANIMOWANE (edukujące i wychowujące dzieci)

1 FIT KURA
2 MĄDRA SOWA
3 ZDROWY JAK KOŃ
4 LWIA ŁAPA
5 POZYCJA ŻÓŁWIA NINJA

PROWADZĄCY: MEC. BOGDAN ARTYMOWICZ – problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r., członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Obecnie członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ekspert European Bank for Reconstruction and Development w Londynie w zakresie europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

 ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegający się o zamówienia publiczne w różnych branżach.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie elektronizacji zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie pozna uwarunkowania formalne i techniczne w zamówieniach publicznych.

KORZYŚCI:

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

Czas trwania: 10 godzin

Zagadnienia:

 1. Flet prosty – rodzaje i typy instrumentów, budowa, możliwości wykonawcze
 2. Jak wybrać dobry instrument muzyczny?
 3. Ćwiczenia przygotowujące do gry
 4. Oddech i jego znaczenie w przebiegu frazy muzycznej
 5. Jak budować dynamikę?
 6. Co zrobić i jak zrobić żeby brzmiało ładnie?
 7. Jak pracować nad wyeliminowaniem błędów podczas wydobywania dźwięku?
 8. Od czego zacząć i jak, żeby szybko i dobrze nauczyć się grać?
 9. Melodie i ćwiczenia na instrument – według stopnia trudności.

Czas trwania: 10 godzin

Komunikacja i problemy z nią związane( informowanie, przekonywanie) Jak poprawić umiejętności komunikacyjne. Nabywanie i umiejętności związanych ze skutecznym przemawianiem. Cechy prawidłowego  i efektywnego przemawiania ( Jak oddziaływać na rozmówcę).  Najważniejsze techniki skutecznego przemawiania. Co to jest manipulacja językowa i jak się jej przeciwstawić. Nabywanie umiejętności praktycznych.

Blok I- 6h

Jak skutecznie przemawiać:

 1. Komunikacja werbalna i jej cechy- świadomość znaczenia słów
 2. Język ciała, odległości interpersonalne, świadomość znaczenia gestów.
 3. Świadome i nieświadome wywieranie wpływu na ludzi- przeciwdziałanie próbom manipulacji

Czas trwania: 6 godzin

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPE-T). Szkolnie pozwala opanować umiejętności umożliwiające spełnienie wymagań określonych w przepisach oświatowych. 

Uczestnicy podczas szkolenia poznają procedury tworzenia IPE-T- ów dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a także nabędą umiejętności analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, obserwacji i analizy pod kątem opracowania wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka oraz tworzenia i modyfikowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych.  

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz studentów kierunku pedagogika i psychologia.

Zagadnienia:

 1. Akty prawne normujące tworzenie IPE-T- ów. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. Charakterystyka poszczególnych grup uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie,
 3. Rozpoznanie trudności i problemów dziecka na terenie szkoły, przedszkola, placówki,
 4. Elementy składowe IPE-T-u. Cele i formy oraz metody udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie,
 6. IPE-T dla dziecka niepełnosprawnego lub niedostosowanego.

Czas trwania: 7 godzin

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, animatorów, opiekunów świetlic szkolnych, prowadzący zajęcia umuzykalniające i muzyczno- ruchowe (rytmika), nauczycieli muzyki, oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy w tym zakresie.

Zagadnienia:

 1. Ilustracje muzyczno-ruchowe ( aranżacje ruchowe do muzyki artystycznej, standardy muzyki współczesnej z wykorzystaniem min. chusty klauza, chust animacyjnych)
 2. Aktywne słuchanie muzyki
 3. Poznawanie form muzycznych poprzez zabawę z instrumentami i ruch
 4. Uwrażliwianie na elementy muzyki ( dynamika, artykulacja, tempo)
 5. Tworzenie akompaniamentów do muzyki artystycznej z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych niemelodycznych

Czas trwania: 10 godzin

Szkolenie ma na celu umożliwienie zdobycia umiejętności z zakresu budowy swojego wizerunku. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami podczas autoprezentacji oraz dowiedzą się jak wywołać pozytywne „pierwsze wrażenie” .

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać techniki autoprezentacji bez względu na wiek czy wykonywany zawód.

Zagadnienia:

 1. Autoprezentacja
 2. Jak zbudować swój wizerunek
 3. „Dress code”
 4. Określenie swoich mocnych i słabych stron
 5. Błędy popełniane podczas autoprezentacji
 6. Sztuka autoprezentacji. Efekt „Pierwszego wrażenia”.
 7. Efekt „aureoli”, kontrastowania, pierwszeństwa i świeżości
 8. Autoprezentacja podczas wypowiedzi – radzenie sobie ze stresem, przygotowanie się do wystąpień.
 9. Bariery w autoprezentacji

Czas trwania: 10 godzin

Szkolenie adresowane jest do osób, które uczą w szkole podstawowej w klasach 1-3. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w jaki sposób uczyć aktywnie włączając uczniów do działań poznawczych, tak  by od twórczego myślenia przejść do kreatywnego działania. Pokazuje jak wzmocnić w uczniach odkrywanie świata indywidualnie i w grupie.

Zagadnienia:

 1. Inteligencja wieloraka .
 2. Sposoby motywacji dzieci do podejmowania wysiłku poznawczego.
 3. Nauka  przez zabawę.
 4. Poznanie metod aktywizujących do pracy z uczniem.

Czas trwania: 12 godzin

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z technikami projekcyjnym, czyli sposobami wydobywania do świadomości tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych, które są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, studentów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności diagnostycznych.

Zagadnienia:

 1. Metody projekcyjne – zagadnienia teoretyczne
 2. Wystandaryzowane narzędzia metod projekcyjnych
 3. Testy projekcyjne niespełniające standardów – wartość historyczna i możliwości stosowania w pracy
 4. Inne metody projekcyjne przeznaczone do pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Praktyczne zastosowanie poznanych technik- warsztat.

Czas trwania: 7 godzin

Szkolenie adresowane jest do osób , które pracują w szkole w klasach młodszych czyli w pierwszym etapie edukacyjnym ( klasy 1-3 szkoły podstawowej). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wzmacniać kompetencje matematyczne w pierwszym okresie edukacyjnym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat.

Zagadnienia:

 1. Rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
 2. Jak motywować dziecko do działania
 3. Poznajemy matematykę przez aktywność i zabawę.
 4. Prezentacja metod twórczego myślenia.
 5. Wzmacnianie dojrzałości emocjonalnej dziecka.     

Czas trwania: 18 godzin

Szkolenie będzie miało formę warsztatową i ma na celu przedstawienie uczestnikom nowatorskich form terapii osób z różnego rodzaju zaburzeniami i dysfunkcjami. Omówione zostaną ich założenia, cele i sposoby realizacji.

Czas trwania: 8 godzin

Szkolenie ma formę warsztatową i dotyczący umiejętności wykorzystywania w relacjach biznesowych i prywatnych, takich jak sprzedaż czy negocjacje, technik wywierania wpływu społecznego i skutecznej perswazji, a także obrony przed manipulacją.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności świadomego wywierania wpływu – także w obszarach sprzedażowych – przez wykorzystywanie sprawdzonych metod perswazji. Także do tych chcących świadomie odczytywać komunikaty otoczenia i stać się pewniejszymi w relacjach z innymi.

Udział w szkoleniu jest okazją do poznania i praktycznego zmierzenia się z wyzwaniem jakim jest bezpośrednie, etyczne wywieranie wpływu za pomocą sprawdzonych metod i technik, mowy ciała.

Szkolenie adresowane jest do: Negocjatorów, Kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, handlowców, osób odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami i klientami.

Zagadnienia:

Uniwersalne reguły wywierania wpływu
Wywieranie wpływu a manipulacja
Perswazja w komunikacji
Potęga nieracjonalności
Sprzedawanie perswazyjne: fakty i mity
Czas trwania: 8 godzin

Podstawowe założenia pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w oparciu o Stosowana Analizę Zachowania.   

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli, wykładowców, trenerów, pracowników służby zdrowia, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, studentów kierunków: psychologia, pedagogika, a także wszystkie osoby zainteresowane tym tematem.

Zagadnienia:

 1. Stosowana Analiza Zachowania
 2. Konsekwencje w terapii.
 3. Cele Terapii Behawioralnej.
 4. Zasady prowadzenia terapii.
 5. Techniki behawioralne.
 6. Umiejętności kluczowe.
 7. Wzmacnianie – rodzaje wzmocnień i zasady efektywnego wzmacniania.
 8. Schemat uczenia – planowanie procesu uczenia.
 9. Uczenie umiejętności.
 10. Samodzielne funkcjonowanie.
 11. Dostosowanie środowiska do potrzeb dziecka.
 12. Mowa – komunikacja.
 13. Funkcjonowanie społeczne (integracja, rola nauczyciela cienia).

Czas trwania: 10 godzin

Szkolenie wprowadzi słuchacza w problematykę niedostosowania społecznego, omówi rodzaje zaburzeń zachowania, zaprezentuje najczęstsze formy zachowań  dzieci nerwicowych, agresywnych, nadpobudliwych. Szkolenie zaprezentuje założenia pracy nad zachowaniami trudnymi – opartą o Stosowaną Analizę Zachowania.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz innych specjalistów np. pedagogów a także studentów.

Zagadnienia:

 1. Niedostosowanie społeczne
 2. Zaburzenia zachowania
 3. Strategia A. Karasowskiej
 4. Wskazówki dla nauczyciela do pracy z dzieckiem z zachowaniami trudnymi

Czas trwania: 8 godzin

Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z jedną z wielu formą terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera). W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się nie tylko z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, ale i z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Szkolenie ma również charakter warsztatowy, w trakcie drugiego dnia zajęć uczestnicy zaplanują przykładowy scenariusz zajęć.

Czas trwania: 18 godzin

Komunikacja i problemy z nią związane( informowanie, przekonywanie) Jak poprawić umiejętności komunikacyjne. Nabywanie i umiejętności związanych ze skutecznym przemawianiem. Cechy prawidłowego i efektywnego przemawiania ( Jak oddziaływać na rozmówcę).  Najważniejsze techniki skutecznego przemawiania. Co to jest manipulacja językowa i jak się jej przeciwstawić. Nabywanie umiejętności praktycznych.

Blok I- 6h

Jak skutecznie przemawiać:

 1. Komunikacja werbalna i jej cechy- świadomość znaczenia słów
 2. Język ciała, odległości interpersonalne, świadomość znaczenia gestów.
 3. Świadome i nieświadome wywieranie wpływu na ludzi- przeciwdziałanie próbom manipulacji

Blok II- 6h

Trudni rozmówcy i trudne sytuacje komunikacyjne:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu retoryki i erystyki
 2. Zasady skutecznej komunikacji- Warsztaty: przygotowanie indywidualnych wystąpień.

Czas trwania: 12 godzin

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności komunikacyjne oraz mediacyjne, w przyszłości rozważają wykonywanie zawodu mediatora.  

Celem kursu  jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej zawiązanej z elementami mediacji, jej rodzajami, korzyściami i możliwościami.

Zagadnienia:

 1. Zastosowanie mediacji
 2. Proces mediacji, zasady, korzyści, przeciwskazania do mediacji
 3. Przebieg rola i zadania mediatora
 4. Narzędzia, techniki i strategie, mediacyjne
 5. Etapy procesu mediacji, konstrukcja monologu mediatora, symulacja mediacji
 6. Droga zawodowa mediatora

Czas trwania: 10 godzin

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z czynnikami powodującymi nieporozumienia w szkołach oraz strategiami, które przydadzą się podczas rozwiązywania konfliktowych sytuacji z rodzicami. Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat sytuacjach trudnych, pojawiąjących się w szkole oraz o sposobach i metodach pracy z rodzicami.

Szkolenie adresowane jest do osób, które współpracują z rodzicami uczniów, wychowanków,  i chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności komunikacyjne.

Zagadnienia:

 1. Typologia rodziców.
 2. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę ze szkołą
 3. Mechanizmy obronne uruchamiane przez rodziców
 4. Trudności we współpracy szkoły i środowiska rodzinnego ucznia po stronie nauczyciela i rodzica
 5. Rodzic i nauczyciel w jednej drużynie – metody pracy z rodzicami
 6. Wybrane konflikty między środowiskiem szkolnym a rodzicem/rodzicami

Czas trwania: 10 godzin

PROWADZĄCY: MEC. BOGDAN ARTYMOWICZ – problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od lipca 2016 r. do sierpnia 2017 r., członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Obecnie członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ekspert European Bank for Reconstruction and Development w Londynie w zakresie europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa finansowego. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej oraz wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

CEL SZKOLENIA:

Uczestnicy rynku zamówień publicznych doświadczają ostatnio ważnych zmian. Od niedawna obowiązuje elektronizacja postępowań o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, a już niebawem rynek ma funkcjonować na podstawie zupełnie nowej ustawy. Celem szkolenia jest podsumowanie zmian dokonanych do 2018 roku w systemie zamówień publicznych, diagnoza stanu obecnego zamówień publicznych oraz zapoznanie Uczestników z kierunkiem zmian w nowej ustawie –Prawo zamówień publicznych oraz z jej najistotniejszymi założeniami.

KORZYŚCI:

Szkolenie ma na celu przygotowanie się do zmian jakie wprowadzi nowa ustawa z zakresu prawa zamówień publicznych, która wejdzie w życie w 2020 r. i nie będzie nowelizacją obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będzie opracowanie od podstaw nowych rozwiązania systemowych i legislacyjnych w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne.

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami organizacji pracy własnej i innych. Nabyta wiedza pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności w ich działaniu poprzez stosowanie automotywacja i poprawne wyznaczanie celów.

Szkolenie skierowane jest do każdej grupy zawodowej i osób w każdym wieku, które zainteresowane są zwiększeniem swojej skuteczności i poprawą organizacji pracy.

Zagadnienia:

 1. Planowanie i wyznaczanie celów
 2. Efektywne sposoby wyznaczenia priorytetów
 3. Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
 4. Asertywność, jako element lepszej organizacji czasu
 5. Multitasking i delegowanie zadań
 6. Wykorzystanie własnego rytmu dobowego oraz organizacji przestrzeni do zwiększenia efektywności

Czas trwania: 8 godzin

Kursy

Kurs z interwencji kryzysowej to program szkoleniowy, który przygotowuje uczestników do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych i udzielania wsparcia osobom znajdującym się w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach emocjonalnych. Tego rodzaju szkolenie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, empatii i skutecznych technik działania w sytuacjach, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia dla zdrowia psychicznego lub fizycznego.

Zagadnienia:

 1. Umiejętność słuchania i komunikacji: Uczestnicy uczą się, jak aktywnie słuchać osób w kryzysie, okazywać empatię i wyrażać zrozumienie. To kluczowe umiejętności w niesieniu wsparcia w trudnych sytuacjach.

 2. Ocena ryzyka: Uczestnicy dowiadują się, jak ocenić stopień ryzyka dla osoby znajdującej się w kryzysie. To pomaga zrozumieć, kiedy konieczne jest natychmiastowe działanie lub udzielenie pomocy specjalistycznej.

 3. Techniki interwencji: Szkolenie może wprowadzić w skuteczne metody interwencji, takie jak aktywne pytania, wyrażanie zrozumienia, udzielanie wsparcia emocjonalnego i motywowanie do szukania pomocy.

 4. Samopieczęć: Kursy z interwencji kryzysowej często kładą nacisk na samopieczęć i radzenie sobie ze stresem. Pracownicy w obszarach interwencji kryzysowej muszą być w stanie zadbać o własne zdrowie psychiczne, aby efektywnie pomagać innym.

 5. Granice i etyka: Uczestnicy dowiadują się o granicach w interakcjach z osobami w kryzysie oraz o etycznych aspektach niesienia pomocy w trudnych sytuacjach.

Kursy z interwencji kryzysowej są szczególnie przydatne dla pracowników socjalnych, psychoterapeutów, służb medycznych, linii telefonicznych wsparcia, liderów grup społecznych i każdego, kto może znaleźć się w sytuacji, w której potrzebna jest umiejętność pomocy w kryzysie.

Czas trwania: 12 godzin

Kurs mediacji szkolnej to program szkoleniowy, który ma na celu przygotowanie uczestników do rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym za pomocą technik mediacji. Mediacja szkolna to proces, w którym neutralny mediator pomaga uczniom, nauczycielom lub innym osobom związanych z placówką szkolną znaleźć wspólne rozwiązanie problemu poprzez dialog i negocjacje.

W ramach kursu mediacji szkolnej uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 1. Identyfikacji konfliktów: Uczą się, jak rozpoznawać różne rodzaje konfliktów, zarówno między uczniami, jak i między uczniami a nauczycielami czy rodzicami.

 2. Komunikacji efektywnej: Kursy mediacji skupiają się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań i wyrażanie myśli w sposób jasny i zrozumiały.

 3. Technik mediacji: Uczestnicy uczą się technik mediacji, które pozwalają na prowadzenie rozmów pośrednich między konfliktującymi się stronami. To może obejmować umiejętność neutralnego prowadzenia dyskusji, tworzenia atmosfery zaufania i wykorzystywania pytań otwartych do odkrywania potrzeb i obaw stron konfliktu.

 4. Rozwiązywania problemów: Uczestnicy poznają metody rozwiązywania problemów i negocjacji, które pomagają stronom znaleźć akceptowalne rozwiązania konfliktów.

 5. Etyki i bezstronności: Kurs mediacji szkolnej zazwyczaj podkreśla etyczne aspekty mediacji oraz potrzebę pozostawania neutralnym i bezstronnym jako mediator.

 6. Symulacje praktyczne: Wielu kursów mediacji szkolnej oferuje możliwość praktycznych ćwiczeń i symulacji, które pozwalają uczestnikom przenieść teoretyczną wiedzę na praktyczny poziom.

Kursy mediacji szkolnej są szczególnie przydatne dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i innych pracowników edukacyjnych, którzy chcą wspierać uczniów w rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny i pozwalający na odbudowanie relacji. Mediacja szkolna może przyczynić się do zwiększenia spokoju w szkole, poprawy atmosfery uczącej się i pomóc uczniom w nauce skuteczniejszego radzenia sobie z konfliktami.

 

Absolwent kursu będzie przygotowany do rozpoznawania i analizowania czynników zaburzających sprawność ręki, oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu a także do praktycznego zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki. Nabędzie umiejętności i kompetencje w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki.

Program kursu obejmuje 16 godzin

 • Zarys anatomii i fizjologii ręki,
 • Etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka – rozwój chwytu, manipulacji,
 • i umiejętności grafomotorycznych dziecka,
 • Etapy rozwoju grafomotoryki, chwytu pisarskiego dziecka,
 • Cele i zadania terapii ręki,
 • Diagnoza motoryki małej,
 • Programy i plany terapeutyczne – zasady ich konstruowania,
 • Terapia motoryki ręki – prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk – ćwiczenia praktyczne,
 • Pokaz pomocy niezbędnych w terapii ręki,
 • Ćwiczenia manualne przygotowujące rękę do czynności grafomotorycznych,
 • Masaż sensoryczny rąk,
 • Techniki i ćwiczenia stosowane w terapii motoryki ręki – ćwiczenia praktyczne.
Skip to content