Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych WSGE im. A De Gasperi w Józefowie we współpracy z Warsztatownią Działań Twórczych DW z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy uczestników konkursu do tworzenia prac, które odzwierciedlają ich interpretację tematu i pokazują, jak różnorodność może być źródłem inspiracji i siły. Prace mogą być wykonane w różnych technikach plastycznych, co pozwoli dzieciom na pełną ekspresję artystyczną. W ramach konkursu dzieci i młodzież będą mieli okazję do refleksji nad własnymi postawami i zrozumienia, że każdy człowiek, niezależnie od swoich możliwości, jest ważną częścią społeczności. zależy nam, aby prace były oryginalne i twórcze, a jednocześnie przekazywały pozytywne przesłanie. Chcielibyśmy, by konkurs stał się okazją do rozmowy o dostępności i potrzebach osób z niepełnosprawnościami, co może przyczynić się do budowania bardziej inkluzjiwnego społeczeństwa. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a prace wszystkich uczestników złożą się na wystawę, której otwarcie odbędzie się podczas organizowanej w Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie V Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej z cyklu „Dziecko i rodzina” pt.: Pomoc psychologiczna w kryzysie. Mamy nadzieję, że pozwoli to na szersze rozpowszechnienie idei akceptacji i równości. Pragniemy, by nasza inicjatywa była przykładem, jak sztuka może stać się narzędziem edukacji i zmiany społecznej, kształtując postawy młodego pokolenia w duchu tolerancji i otwartości na innych.

Regulamin – Konkurs plastyczny KAŻDY JEST INNY, WSZYSCY SĄ WAŻNI

Skip to content