18 kwietnia 2024 Dzieci często doświadczają stresu, którego nie potrafią skutecznie przetworzyć. Przeciążenie bodźcami, nowe sytuacje, presja czasu, niepowodzenia w relacjach rówieśniczych czy porażki mogą prowadzić do silnego napięcia...
W dniach 4-8 marca 2024 do AWSGE przyjeżdżają uczestnicy projektu “Instytucje edukacji dorosłych: Organizacja cech strukturalnych z uwzględnieniem potrzeb dorosłego ucznia oraz dostosowanie narzędzi używanych podczas zajęć edukacyjnych. Planowanie...
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r., zgodnie z decyzją nr DSW-WNN.8014.322.2023.2.RJ z dnia 13 października 2023 r. wydaną przez Ministra Edukacji i...
Skip to content