W ramach projektu pt. „Współczesny obraz społeczeństwa polskiego w nauce i debacie publicznej” realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, mającego na celu popularyzację nauki i jej zastosowanie w życiu codziennym, przeprowadzono warsztaty dla uczniów szkół średnich z wykorzystaniem symulatora odczuć geriatrycznych, których celem jest zapoznanie młodzieży ze specyficznymi potrzebami osób starszych. Działania te nie tylko zwiększają świadomość młodego pokolenia w obliczu procesu starzenia się społeczeństwa, ale również wpływają pośrednio na zwiększenie integracji międzypokoleniowej. 

W miesiącu październiku 2023 roku, wykładowca WSGE – mgr Artur Banaszak przeprowadził warsztaty w Katolickim Liceum Humanistycznym im. św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku oraz Zespole Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.  

Serdecznie dziękujemy za danie nam możliwości podzielenia się nasza wiedza i umiejętnościami w formowanie właściwych postaw młodego pokolenia. Szczególne podziękowania przesyłamy dla młodzieży uczestniczącej w warsztatach za zaangażowanie, zrozumienie oraz bardzo aktywny udział.

Skip to content