W dniach 4-8 marca 2024 do AWSGE przyjeżdżają uczestnicy projektu “Instytucje edukacji dorosłych: Organizacja cech strukturalnych z uwzględnieniem potrzeb dorosłego ucznia oraz dostosowanie narzędzi używanych podczas zajęć edukacyjnych. Planowanie treści materiałów z myślą o dorosłym uczniu”.

Projekt nr 2022-1-TR01-KA121-ADU-000067693 realizowany jest w dziedzinie Edukacji Dorosłych w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027, przyznanej przez Narodową Agencję ds. programu Erasmus+.

Konsorcjum, do którego należy Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü – Prowincjonalna Dyrekcja ds. Rodziny i Opieki Społecznej Karaman, zostało zaangażowane w proces akredytacji w dziedzinie Edukacji Dorosłych na rok 2022. Projekt ma na celu zorganizowanie obserwacji na miejscu oraz kursów strukturalnych związanych z Edukacją Dorosłych, które mają służyć dostosowaniu struktury instytucji edukacyjnych dla dorosłych uczących się oraz planowaniu treści materiałów edukacyjnych z myślą o potrzebach dorosłych uczących się. Projekt zakłada również uczestnictwo osób odpowiedzialnych za edukację dorosłych, takich jak koordynatorzy polityki edukacji dorosłych, którzy uczestniczyli lub obecnie uczestniczą jako trenerzy w projektach krajowych lub międzynarodowych, w ramach których prowadzone są programy edukacyjne dla dorosłych.

Zgodnie z wynikami na stronie tureckiej narodowej agencji ds. Erasmusa wartość projektu to: 69.240 euro.

AWSGE została zaproszona do realizacji projektu i przedstawiciele beneficjenta przyjadą do naszej uczelni na tygodniową wizytę studyjną.

Skip to content