Na konferencji XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Wielowymiarowość Bezpieczeństwa w Społeczeństwie Cyfrowym”, która odbyła się w Akademii Pożarniczej w Warszawie dnia 21 listopada 2023 roku, skupiono się na analizie współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem w erze cyfrowej.
Konferencja stanowiła platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń międzynarodowych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, technologii informacyjnych oraz polityki bezpieczeństwa.Podczas wydarzenia został wygłoszony  wykład inauguracyjny pt „Kanon bezpieczeństwa”  przez nadbryg. w st. spocz. prof. dr. hab. Jerzego Wolanina oraz m.in. panele dyskusyjne:
  • Inżynieria bezpieczeństwa jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem i czynnikami je kształtującymi;
  • Kultura bezpieczeństwa jako jeden z filarów bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym;
  • Metodologia w zarządzaniu bezpieczeństwem: elementy oceny i warsztatu w aspekcie inżynierskim i społecznym;
  • Wybrane wymiary bezpieczeństwa: procesowy, przemysłowy, środowiskowy, społeczny, prawny, edukacyjny, transgraniczny, ekonomiczny.
Konferencja była bogata w prezentacje, panele dyskusyjne, które umożliwiły uczestnikom wymianę poglądów oraz zdobycie wnikliwego spojrzenia na współczesne wyzwania bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin konferencja wzbogaciła debatę nad kompleksowym podejściem do zagadnień związanych z bezpieczeństwem w środowisku cyfrowym.
Skip to content