Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie wraz z partnerami: Uniwersytet w Castellon, Catedra di Filosofia Morale e di Filosofia dei Diritti Umani, Universita di Bari oraz Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencje on-line:

“Prawa człowieka w dobie kryzysu: państwo – społeczeństwo – technologia – bezpieczeństwo”

Termin Konferencji: 22 czerwca 2020

Miejsce: Konferencja w formie zdalnej (on-line)

Od kilku miesięcy trwa walka społeczeństwa z pandemią, którą wywołuje wirus SARS-CoV-2 (COVID-19), zwanym koronawirusem. Pandemia to czas kryzysu na wielu płaszczyznach jednocześnie, państwowych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych, politycznych, a także religijnych. Według M. Clarke’a na kryzys składają się trzy elementy, tj. 1) presja czasu, 2) zagrożenie i zaskoczenie oraz 3) zmaganie się, czyli walka w wymiarze jednostkowym, jak i całego społeczeństwa, w tym organów państwa. W sytuacji kryzysowej zawsze rodzi się pytanie o zachowanie i poszanowanie praw człowieka.

Celem naszej konferencji jest przeprowadzenie dyskusji na temat działań państwa oraz zachowań społeczeństwa w obecnej sytuacji kryzysowej. W ramach konferencji przewidziane zostały cztery grupy problemowe.

Więcej na temat Konferencji: STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI

Zgłoszenia na Konferencje (do 31 maja 2020): FORMULARZ REJESTRACYJNY

Skip to content