Tworzymy aktywne społeczeństwo

Studia I stopnia - Licencjackie

Propozycja podjęcia studiów I stopnia w WSGE skierowana jest do absolwentów szkół średnich, szkół pomaturalnych, oraz do pracowników przedsiębiorstw i instytucji, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Programy studiów I stopnia obejmują: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych i seminaria.

Uczelnia prowadzi studia w systemach:

  •  stacjonarnym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  •  niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zjazdy poszczególnych kierunków odbywają się co 2 tygodnie)

Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów po 5 miesięcy każdy) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Absolwenci studiów I stopnia w WSGE otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie wybranej specjalności. Dyplom umożliwia dalsze kształcenie na studiach II stopnia (magisterskich) oraz na studiach podyplomowych w wybranym zgodnie z zainteresowaniami zakresie.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube