Kryminologia i kryminalistyka II stopnia w WSGE

Absolwenci studiów nabywają kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych, poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego, procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie, znacząco poszerzają wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zachowań przestępczych i negocjacji.

Kierunek ten umożliwia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym/

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistyczny, a także w oparciu o naukę z zakresu patologii społecznych. Studenci zdobędą aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

Skip to content