W dniu 25 maja 2021 roku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie organizuje I Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracji – wizja przyszłości”. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (on-line).

Celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania w warunkach zakłóconej działalności, zaburzeń równowagi wewnętrznej, zagrożenia realizacji celów, zmniejszenia zatrudnienia. Konferencja ma za zadanie także zwrócić uwagę na nowe wyznawania stojące przed organizacjami i jednostkami administracji publicznej po kryzysie.

Osoby zainteresowane tym wydarzeniem zapraszamy na STRONĘ KONFERENCJI

PROGRAM

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracji – wizja przyszłości”

25 maja 2021  r.

Powitanie gości i otwarcie konferencjihttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ExNjg0YzctNTA1YS00NjU3LWI5M2ItNDFmMTIyNjdmODlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d10:00 – 11:00Moderator: Dr Aleksandra Szejniuk i Dr Konrad Michalski
Prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor  Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w JózefowieProf. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoProf. dr hab. h.c. Bogdan Klepacki – Katedra Logistyki Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie – Gospodarka współdzielenia jako nowoczesny model biznesowyProf.  dr hab. h.c. Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła BankowaDr Krzysztof  Kandefer – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej
Sesja plenarna11:00 – 12:00Moderator: Dr Aleksandra Szejniuk i dr Iwona Florek
Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Innowacyjne przedsiębiorstwa: przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedząProf. dr hab. Halina Czubasiewicz – Uniwersytet Gdański – Ocena poziomu empowermentu kadry kierowniczej i specjalistycznej firmy skutecznie funkcjonującej n rynku polskim i krajów Europy ZachodniejProf. dr h.c. Josu Takala – Vaasa University (Finlandia) – Modeling Technology and Knowledge Intensive InvestmentsProf. dr hab. inż. Jerzy Zawisza – Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
PANEL I: Innowacyjność, przywództwo i zarządzanie wiedzą12:30 – 14:00Moderator: Dr Agnieszka Werenowska i Dr Konrad Michalski
Dr hab. Jacek Kamiński – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Bezpieczeństwo jako nowe wyzwanie rynku pracy – ochrona w czasie i po kryzysieDr hab. Grzegorz Pietrek, Michalina  Pietrek – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ Akademia Pomorska w Słupsku – Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiegoDr hab. Paweł Chodak – Akademia Górniczo-Hutnicza – Bezpieczeństwo informacji w pandemiiDr Agnieszka Werenowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Social Media jako innowacyjny kanał w komunikowaniu pokolenia Z w czasie epidemii  Covid-19Dr Krystyna Palonka – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Czynniki pozafinansowe w zarządzaniu współczesną firmąDr Konrad Michalski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Zmiany w branży logistycznej pod wpływem pandemii COVID-19Dr Alina Gut – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Praktyczne wykorzystanie zasobów kapitału kulturowego w procesie integracji członków społeczności lokalnejMgr Piotr Maciejewski – Certika Sp. z o.o. – Jak zmniejszać dystans między edukacją a biznesem?Dr hab. Małgorzata  Such-Pyrgiel  – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Cyfrowa transformacja a zarządzanie zmianą – wybrane konteksty.Dr Małgorzata Karolewska-Szparaga – Państwowa Uczelnia Zawodowa – Badanie Mind SonarDr Łukasz Speer – Uniwersytet Wrocławski – Peer production: management, educational application and their prospects.Dr  Rafał Borkowski – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa – Zarządzanie wiedzą w erze cyfrowej jako strategiczne wyzwanie dla działu HR współczesnych organizacjiMgr Artur Banaszak – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Pozycja obcokrajowca w polskiej organizacji biznesowej
PANEL II: CSR i komunikacja międzykulturowa12:30 – 14:00Moderator: Dr Aleksandra Szejniuk i dr Bożenna Barbachowska
Mgr Janusz Cieślak – Prezes Europejskiego Klubu Biznesu PolskaProf. dr hab. Wiesław Breński – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Rola CSR w organizacji w czasie PandemiiDr hab. Marzena Dymek Maciejewska – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie – Uwarunkowania skuteczności w środowisku wielokulturowymDr Jolanta Kloc – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Mobbing  w organizacjiDr Anna  Jasiulewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – The role of mobile applications in creating socially responsible consumer behaviourDr Ewa Stawicka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Zaangażowanie kadry zarządzającej w społecznie odpowiedzialne strategie biznesowe, szanse i zagrożeniaDr Katarzyna Sadowy – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Rola lokalności w kształtowaniu zdrowego i sprawiedliwego miastaMgr Marta Bojaruniec, dr Ergun Kara – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Osmaniye Korkut Ata University – Problemy pracownicze i kadrowo-płacowe w okresie pandemii COVID-19 Aleksandra Wójcicka –  – Wpływ pandemii COVID-19 na doświadczenia studentów. Plusy i minusy nauki zdalnejDr Aleksandra Szejniuk – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – ZZL w dobie różnorodnościDr Bożenna Barbachowska – Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu – CSR jako podstawa tworzenia strategii przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
PANEL III: Zarządzanie w administracji publicznej wobec zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych12:30 – 14:00Moderator: dr Aleksandra Lukasek i dr Sylwester Smoleński
Dr hab. Piotr Benedykt Zientarski – Poseł na Sejm IX KadencjiProf. dr hab. Paweł Sitek – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – Koronaobligacje a zrównoważony rozwój PolskiDr Magdalena Ajchel – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach – Usprawniania systemu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym i ograniczania ryzyka nadużyć z jego wykorzystaniemDr Barbara Kusto – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Dostosowanie się samorządu terytorialnego do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 – na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiegoDr Sylwester Smoleński – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Dowodzenie w Policji – wizja przyszłości w zakresie dowodzenia formacjąDr Tomasz Talar – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Jednoosobowa działalność gospodarcza w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2, a pomoc publiczna. Wybrane aspekty. Próba ocenyDr Aleksandra Lukasek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Rola mediacji w oświacieMgr Tomasz Slapczynski – Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie – Teoria organizacji i zarządzania a współczesna administracja publicznaMgr Paweł Piotrowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna – Naruszenie zasady pogłębiania zaufania uczestnika postępowania do władzy publicznej – studium przypadku.Mgr Witold Wyporek – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – Prawo powszechne a rynek kryptowalut – zagrożenia i korzyściDr hab. Stanisław Bułajewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego – teoria a praktykaDr Marcin Mamiński – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Wielokulturowość społeczności lokalnej w perspektywie zarządzania samorządem terytorialnym z uwzględnieniem obowiązku poszanowania praw podstawowych jednostki.Dr Sebastian Bentkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Pośrednie formy sprawowania nadzoru w administracji publicznej
PANEL IV: IT and management. Challenges of labour market12:30 – 14:00Moderator: Assoc. prof. Salvatore Antonello Parente and Dr Iwona Florek
Prof. María Lidón Lara Ortiz – Universitat Jaume I (Spain)  – Tourist activities: reinvent yourself or dieAssoc. prof. Salvatore Antonello Parente – University of Bari „Aldo Moro” (Italy) – Automated production processes and new taxation modelsPh.D. Rosa Indellicato – University of Bari „Aldo Moro” (Italy) – The pedagogy of guidance and work for inclusionPh.D. Andriy Romaniv – Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) – Problems of standardization and certification of active tourism services in UkrainePh.D. Tomáš Alman – Pavel Josif Safarik University in Kosice (Slovakia) – The Functioning of Local Self – Government in the Slovak Republic in the Context of the Principle of TransparencyPh.D. Edit BreguDr. Noela Mahmutaj– K.U. Wisdom University Tirana (Albania) – Building an effective communication in the workplace as the key of an effective internal managementPh.D. Irvin Faniko – K.U. Wisdom University (Albania)Ph.D. Valbona Karapici – University of Tirana (Albania)Ph.D. Viktoriia Artiushok – Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) – Leadership and team formation in personnel managementPh.D. Kostyantyn Artyushok – Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) –  GDP dynamics and Unemployment in Ukraine in 2014-2019Ph.D. Iwona Florek – Alcide De Gasperi Univeristy of Euroregional Economy, prof. Susran Erkan Eroglu, – Osmaniye Korkut Ata University – Decent work and a sustainable development goal and its implementationPh.D. Tamara Paguta – Academician Stepan Demianchuk International University Of Economics And Humanities (Ukraine) – Zarzadzanie w systemi edukacji przedszkolnej UkrainyPh.D. candidate Oleh Onofriichuk – Економіка –  The influence of the globalization process on the taxation system as a component of the institutional environment
Podsumowanie konferencji14:15 – 14:45
Prof. dr hab. Małgorzata  Such-Pyrgiel Assoc. prof. Salvatore Antonello ParenteDr Agnieszka WerenowskaDr Aleksandra SzejniukDr Bożenna BarbachowskaDr Aleksandra LukasekDr Iwona FlorekDr Konrad MichalskiDr Sylwester Smoleński

PROGRAM KONFRENCJI – do pobrania w pliku pdf

Skip to content