Komunikat

Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

wśród społeczności Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej Alcide De Gasperi w Józefowie

1.

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. zawiesza się działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnię w postaci kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.
  2. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
  3. Zawieszenie zajęć dydaktycznych obowiązuje w terminie od 12 do 25 marca 2020 r.

2.

  1. W soboty 14 marca 2020 r. i 21 marca 2020 r. uczelnia będzie nieczynna.

Rektor

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Magdalena Sitek

Skip to content