Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

z

Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

zaprasza

na Konferencję Naukową z cyklu:

Dziecko i rodzina

zatytułowaną:

„Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. 

Współpraca z rodziną.  Wyzwania, zagrożenia, perspektywy.”

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (on line)

27 kwietnia 2021 r.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie, współpracy z rodzicami oraz refleksja nad tym, z jakimi wyzwaniami, zagrożeniami oraz perspektywami we współczesnym świecie przyjdzie nam się zmierzyć. Celem dyskusji jest połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktyków, by móc wypracować oraz wdrożyć optymalne rozwiązania pomocy dziecku i rodzinie. 

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków, praktyków wychowania: kadrę naukowo-dydaktyczną, kadrę zarządzająca, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są tematyką planowanej konferencji.

SESJE NAUKOWE

  • Sytuacje trudne dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacyjnej
  • E- dziecko, e-rodzina, „Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko”
  • Edukacja włączająca – wyzwaniadla dziecka i rodziny
  • Zarządzanie placówką oświatową w sytuacji kryzysowej

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej – KONFERENCJA PEDAGOGICZNA

Zgłoszenia na Konferencję (poprzez formularz zgłoszeniowy do 6,04.2021) – ZGŁOSZENIE

Patronaty:

Skip to content