Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zajęła 20 miejsce w rankingu uczelni niepublicznych w rankingu PERSPEKTYWY 2020. Opublikowane zestawienie zostało przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy...
W związku z ograniczoną możliwością korzystania z bibliotek, zachęcamy do sięgnięcia po materiały w naszym czasopiśmie naukowym “Journal of Modern Science“, które jest w wolnym dostępie. Tutaj http://www.jomswsge.com/Autorzy można wyszukać autora...
24.03.2020 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z...
Skip to content