Informujemy, że od dnia 1 października 2021 roku przyjmowane są wnioski na przyznanie pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022. Termin składania wniosków upływa dnia 31 października 2022 roku.

Wnioski należy składać osobiście w BOK uczelni lub przesłać pocztą na adres uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ul. Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

Przypominamy iż, studenci WSGE mają prawo do ubiegania się o następujące formy pomocy materialnej (stypendia):

1) Stypendium Rektora

2) Stypendium Socjalne

3) Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

4) Zapomoga losowa

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów dostępne są na stronie internetowej uczelni pod adresem: https://wsge.edu.pl/stypendia. Znajdują się tam również do pobrania wnioski na poszczególne rodzaje stypendiów. Zachęcamy również do zapoznania się z REGULAMINEM.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Komisji Stypendialnej:

Artur Banaszak

stypendia@wsge.edu.pl / artur.banaszak@wsge.edu.pl

tel. 22 789 19 03 (wew. 16)

Skip to content