21 października 2021 odbyło się VIII Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego. Organizowane spotkania mają na celu między innymi zacieśnienie współpracy ludzi biznesu z samorządowcami i przedstawicielami nauki.

Partnerem tegorocznej edycji Forum byli: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Z-Hotel Business & Spa z siedzibą w Otwocku.

Nasza uczelnia była reprezentowana przez naszego prorektora – dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, która wzięła czynny udział w panelu dyskusyjnym. Pani Profesor, podjęła tematykę współpracy środowiska przedsiębiorców z środowiskiem nauki. Pani Profesor mówiła miedzy innymi o zasadach współpracy oraz wzięła udział w rozważaniach czy bliskość Warszawy jest szansa czy zagrożeniem dla rozwoju przedsiębiorczości powiatu otwockiego. Wskazano też na konieczność szeroko rozumianego dla lokalnego rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

Skip to content