Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt oraz Zakładem Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Dziecko i Rodzina pt.: Proces kształcenia i wychowania – postpandemiczna transformacja

Konferencja odbędzie się  26 kwietnia 2022 r. (w wersji hybrydowej)

Głównym tematem konferencji jest realizacja procesu kształcenia i wychowania przez przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, oraz placówki opiekuńczo  wychowawcze i  resocjalizacyjne w obecnej rzeczywistości, która wymusiła znaczne zmiany w realizacji procesu oraz w funkcjonowaniu placówek. Proces kształcenia i wychowania doświadcza transformacji, która może być zagrożeniem, ale również szansą i okazją do zmian na lepsze.

Celem konferencji jest prezentacja teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji procesu kształcenia i wychowania w czasach pospandemicznej transformacji. Celem konferencji jest  dokonanie refleksji nad wyzwaniami, zagrożeniami oraz perspektywami, jakie stają przed wszystkimi, którzy są częścią tego procesu, a więc dziećmi, ich rodzinami oraz kadrą pedagogiczną. Dyskusja umożliwi  połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczaniem praktyków, by móc wypracować oraz wdrożyć  optymalne rozwiązania.

Autorytety medyczne wskazują, iż możliwe jest, iż w 2022 roku nastąpi zmiana w opisywaniu i nazywaniu obecnej sytuacji. Coraz częściej mówi się, że Covid 19 przestanie być pandemią a zostanie określony jako endemia. Oznacza to, że proces kształcenia i wychowania będzie musiał przejść transformację i dostosowanie.

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków, praktyków wychowania: kadrę naukowo-dydaktyczną, kadrę zarządzająca, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są tematyką planowanej konferencji.

SESJE NAUKOWE:

1. Dziecko, uczeń, wychowanek w nowej rzeczywistości – wyzwania, zagrożenia, perspektywy

2. Rodzina – w obliczu kryzysu, wyzwania i perspektywy

3. Nauczyciel, pedagog, wychowawca  – kreatorem procesu  kształcenia i  wychowania w nowej rzeczywistości – wyzwania, zagrożenia perspektywy

4. Sytuacja  postpandemiczna w  przedszkolu, szkole, placówce oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej i  resocjalizacyjnej

5. Kształcenie i wychowanie w czasie transformacji postpandemicznej oczami studenta pedagogiki – panel studencki

Więcej informacji: STRONA KONFERENCJI

Zgłoszenia do Konferencji: FORMULARZ

Skip to content