Kurs języka migowego dla studentów z kierunku pedagogika
oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w bezpłatnym kursie języka migowego.

Terminy zajęć:
15 X w godzinach 18:00-19:30
16 X w godzinach 9:00-15:00
29 X w godzinach 18:00-19:30
30 X w godzinach 9:00-15:00
12 XI w godzinach 18:00-19:30
13 XI w godzinach 9:00-15:00
19 XI w godzinach 18:00-19:30
20 XI w godzinach 9:00-15:00
3 XII w godzinach 18:00-19:30
4 XII w godzinach 9:00-15:00
17 XII w godzinach 18:00-19:30

Kurs będzie prowadzony przez platformę MS Teams.

Będzie możliwy udział synchroniczny (na żywo podczas zajęć przez kamerę) jak i asynchroniczny (nagrania z zajęć będą dostępne dla uczestników po zajęciach).

Kurs będzie poprowadzony przez trenera języka migowego Macieja Sudewicza.

Zaproszenie od prowadzącego na YouTube:

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić komplet dokumentów i wysłać skan z podpisem do:

Dr Iwony Florek iwona@wsge.edu.pl

Kontakt: 22 789 19 03 wew. 23

Termin zgłoszeń – 6 października 2021

Skip to content